Nyhetsarkiv

”Vi kan inte välja bort evidensbaserad vård”

Personalen vid ögonklinikerna i Piteå och Gällivare har i ett öppet brev till landstingsledningen protesterat mot den kraftiga neddragningen av läkar- och sjukskötersketjänster i Norrbotten. Av 20 överläkartjänster har fyra redan dragits in, och nu ska ytterligare fyra bort, vilket innebär en halvering från fyra till två tjänster i Piteå och Gällivare.

– Norrbottens läns landsting har beslutat att nya metoder inom sjukvården ska finansieras genom kostnadsminskningar i verksamheten. Vi har redan genomfört ett enormt effektiviseringsarbete och slutat utföra medicinskt lägre prioriterade åtgärder. Men vi kan inte välja bort evidensbaserad behandling av en sjukdom som är högt prioriterad, säger Gregory Olsson-Lalor.

Prioriteringsarbetet har exempelvis inneburit att man inom ögonsjukvården inte längre opererar överskottshud på ögonlocket och färre behandlas för lindrigt torra ögon. Man kallar inte heller rutinmässigt till återbesök efter kataraktoperation.

Landstinget ger bidrag under två år för introduktion av nya läkemedel, med 50 procent av kostnaden. Ögonsjukvården i Norrbotten började behandla med Lucentis 2007, då till en årskostnad av 1,6 miljoner kronor. År 2010 uppgick ögonsjukvårdens kostnad för läkemedlet till 5,5 miljoner, då helt utan bidrag – mer än tio procent av budgeten.

– Bidraget ges när verksamheten är under uppbyggnad, och kostnaderna ännu inte är så höga, men utgår inte till en helt utbyggd verksamhet med fulla kostnader, kommenterar Gregory Olsson-Lalor.

I år har indikationerna för Lucentis utvidgats, och åter ges bidrag i två år, nu enbart för den nya patientgruppen diabetiker. Efter den tiden kan kostnaderna för Lucentis komma att ta 20 procent eller mer av budgeten, tror Gregory Olsson-Lalor.

– År 2013 börjar de verkliga problemen, när den utvidgade indikationen fått fullt genomslag och vi inte länge får något bidrag. Vi måste redan nu börja diskutera hur vi anpassar verksamheten så vi inte hamnar i ett akut läge hösten 2012.

Oppositionen i landstinget har väckt frågan om att ändra finansieringsmodellen, för att ögonsjukvården inte ska behöva bära hela kostnaden för Lucentis. Men förslaget avvisades, med hänvisning till det tvååriga stödet för introduktion av nya läkemedel. Hittills har det alltså inte funnits någon politisk öppning för förändring.

– Jag vet inte om det öppna brevet kan förändra situationen, men väntar på svar från landstingsstyrelsen. När VO-planen antas, vidtar en konsekvens- och riskanalys om hur verksamheten påverkas.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-05

Fortbildning / arbetsmiljö / telemedicin / taligenkänning

Prenumerera