Nyhetsarkiv

”Vi har myntat ett nytt uttryck här i Örebro: facket sover aldrig”

Paula Wallmons, ordförande för Örebro läns läkarförening, kalender har de senaste två månaderna varit ett lapptäcke av skypemöten, förhandlingar och avstämningar. Och precis som på många håll i landet har frågan om sommarsemestern varit het den senaste tiden.

Egentligen skulle Paula Wallmon ha ägnat vårvintern åt tre månaders fellowship i onkoplastik på Karolinska universitetssjukhuset. Men en månad in i randningen slog Coronapandemin till och hon fick avbryta och åka hem. Det betydde i sin tur att hon var frikopplad från det kliniska arbetet på Universitetssjukhuset i Örebro, vilket nog i efterhand kan ses som tur i oturen. För att hon istället har kunnat ägna större delen av tiden åt fackligt arbete under de turbulenta månader som passerat har varit nödvändigt för att få det att gå ihop.

– Vi är fyra personer i vårt presidium i Örebro läkarförening, varav en är narkosläkare och en infektionsläkare som båda har varit otroligt belastade med kliniskt arbete. Vi har ändå fått det fackliga arbetet att gå ihop, vi har hjälpts åt, men vi har verkligen behövts alla fyra i det här. Det har varit nya frågor att ta ställning till hela tiden – vi var till exempel inne och förhandlade om nya jourlinjer på Annandag påsk. Vi har myntat ett nytt uttryck här i Örebro: facket sover aldrig!, säger hon.

Paula Wallmon, ordförande för Örebro läns läkarförening respektive Sjukhusläkarna i Örebro.

Efter en något skakig start, där läkarföreningen och huvudskyddsombuden lämnats utan insyn i den särskilda sjukhusledningens beslut och planering, har man nu landat i en struktur som fungerar, menar Paula Wallmon. Samtliga huvudskyddsombud från alla fackförbund i sjukvården har två gemensamma avstämningar i veckan med hälso- och sjukvårdsdirektören för att få rapporter om vad som händer. Vem som hade vilket mandat i olika frågor har också, efter en viss ”stökig period inledningsvis” hittat sin form, enligt Paula Wallmon.

– Känslan var att vi fick sparka igång det här och att alla var väldigt oförberedda. Ingen visste hur man skulle göra, det var rörigt med beslutsvägarna och många osäkerhetsfaktorer som spelade in. Även om det tog lite tid innan det fann sin form så fungerar det ganska bra nu, säger hon och fortsätter:

– I början av pandemin var det som för alla andra mest frågor som rörde skyddsutrustning, så då kände vi att det fanns ett behov för de lokala skyddsombuden att få en mötesplattform. Så likt det som Läkarförbundet nu gör regelbundet började vi tidigt att samla skyddsombuden i digitala möten. Det har fungerat jättebra och varit mycket uppskattat.

Däremot har bemanningen av covidinblandade-avdelningarna skapat en del frågor. Paula Wallmon berättar att det ett tag tillkom ”en jourlinje om dagen” och medarbetares scheman ändrades gång på gång. Vissa hade till och med helt blanka scheman och fick sms kvällen innan hur de skulle jobba dagen därpå.

– Vi har fått ligga på arbetsgivaren. Till saken hör ju att arbetsgivaren kom in på knä i det här. Man kan inte förvänta sig att medarbetare som redan är trötta, utarbetade och kanske inte jätteentusiastiska inför sin arbetsgivare ska ställa upp ytterligare utan att få schyssta villkor.

… arbetsgivaren kom in på knä i det här. Paula Wallmon

Ganska tidigt i processen lyckades läkarföreningen förhandla fram ekonomiskt ersatt övertidsersättning, vilket för många annars är ”bortkryssat” i anställningskontraktet. Man lyckades också få igenom dubbel ersättning efter 17:00 även måndag till torsdag för de som arbetar 12-timmars pass på intensivvårdsavdelningarna.

– Vi kämpar på med frågan om att man inte ska ligga så jourtätt också och övervakar alla scheman noggrant. Och vi är väldigt tydliga med att alla måste registrera sin arbetstid – går det inte i Heroma så får man skriva ner det på en papperslapp som vi kan ha som underlag.

I mitten av maj landade man också i den fråga som kanske väckt mest känslor hos personalen – sommarsemestern. Arbetsgivarens förslag – att man ska kunna börja med att lägga ut tre veckor under semesterperioden – har skapat både oro och ilska.

– I princip alla läkare hade sin semester beviljad redan i februari. Så om de ska flytta någon vecka utanför huvudsemestern ska det ersättas. Vi yrkade på att läkarna ska ersättas med en halv månadslön per vecka, eftersom ett krontal slår så olika för en underläkare respektive överläkare, men till det sa arbetsgivaren blankt nej.

– Men vi förhandlade fram ökad ersättning vid tät jourgång och kom till slut överens om en så kallad ”intrångsersättning” på 15 000 kronor per flyttad vecka utanför huvudsemesterperioden, samma för alla fack. Men vi fick även med att vecka 34 och 35 i augusti ska ingå, eftersom skolorna då har börjat och vår semesterperiod alltid slutar med vecka 33 i vanliga fall, säger Paula Wallmon.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-05

Fortbildning / arbetsmiljö / telemedicin / taligenkänning

Prenumerera