Nyhetsarkiv

Region Skåne unikt med outsourcad IT-säkerhet

Region Skåne har ett upplägg med outsourcad IT-drift och -säkerhet som innebär att stora delar av IT-frågorna som rör Skånes universitetssjukhus i praktiken sköts av Tietoevry, men även andra underleverantörer. Frågor om exempelvis klient- och nätverksskydd ligger således inte hos sjukhuset eller regionen i första hand.

– Vi är ganska unika med detta upplägg, men vi tycker att det fungerar bra. Vår förvaltning som är beställarorganisation följer kontinuerligt att driften sköts korrekt, säger Eva Tallroth, chef för Stab säkerhet, verksamhetsutveckling och -stöd inom regionens förvaltning Digitalisering IT och MT.

– Vi har en beredskapslinje och kan agera snabbt vid exempelvis attacker. I och med att vi kontinuerligt utvärderar upplägget känner vi oss trygga med att det fungerar bra.

Vi har en beredskapslinje och kan agera snabbt vid exempelvis attacker. Eva Tallroth

Region Skåne, vars IT-budget ligger på 1 457 miljoner kronor för 2020, genomför samtidigt ett stort projekt som går ut på att införa ett nytt digitalt vårdinformationssystem.

Under arbetet med att införa det nya systemet har kritik och farhågor ventilerats om potentiella risker kopplade till överföringen av sekretessbelagd information, som exempelvis patientjournaler och labbresultat, till en extern leverantör som lagrar data på servrar i flera olika länder i en molntjänst. Efter kritiken har riskanalyser gjorts och det är nu bestämt att all data ska analyseras i Sverige.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera