Nyhetsarkiv

”Vi borde ha bråkat mer – istället för att abdikera”

Hon menar att det skett en successiv nedmontering av psykiatrin i Sverige. Det har fått till följd att många läkare lämnat specialiteten och svårigheterna att rekrytera har ökat. Vid en del kliniker har man satt i system att lösa bemanningen med stafettläkare.

Åsa Björkman Holmer som är försäkringsmedicinsk rådgivare på Försäkringskassan jobbade i somras som stafettläkare. Det första som hände henne var att hon fick en bunt sjukintyg att skriva under, utan att träffa patienterna, något som hon vägrade.

– Den huvudsakliga sysslan som stafettläkare är att skriva under sjukintyg och förlänga recept, konstaterar hon.

Som försäkringsmedicinsk rådgivare är hon mycket kritisk till fenomenet och berättar att det är mycket vanligt att också fasta läkare överlåter till psykologer att fylla i sjukintyget som sedan psykiatrikern skriver under.

Hon menar också att sjukintygen från psykiatrin håller sämre kvalitet än från exempelvis primärvården.

”Det finns inget utrymme för ett riktigt läkarjobb längre”

– Istället för att göra egna bedömningar och sätta in saker i sitt kliniska sammanhang och se vilka alternativ som finns får psykiatrikern ägna sig åt expeditivt arbete. Det finns inget utrymme för ett riktigt läkarjobb längre. Det är grundorsaken till att många psykiatriker lämnar specialiteten eller blir stafettläkare.

Det hela blir en ond cirkel där fler stafettläkare gör situationen värre och arbetet mer fragmentiserat vilket gör att ännu fler hoppar av.

– Mitt engagemang för psykiatrin handlar om de psykiskt sjuka som far illa och inte får samma kvalificerade bedömningar som patienter med andra sjukdomar. Vi får inte göra det jobb vi är utbildade för, vi är underfinansierade och vi är för få. Hela jobbet har kommit att handla om tillfälliga lösningar där vi lappar, lagar och plåstrar, konstaterar Åsa Björkman Holmer.

Det känns som specialiteten inte blir tagen på allvar längre, säger hon.

Försäkringskassan gör undantag

När Åsa Björkman Holmer protesterat mot intyg där det framgår att läkaren som skrivit under inte träffat patienten har det visat sig att Försäkringskassan gör undantag för psykiatriker. De anses inte behöva träffa patienten för att göra en bedömning.

– Om en neurolog, som också tillhör en bristspecialitet, vill sjukskriva en MS-sjuk patient måste han träffa patienten, annars godkänns inte intyget. Där finns inga undantag, konstaterar hon.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera