COVID-19: INTENSIVVÅRD

”Vi behöver en intensivvård med större marginaler till vardags – inte för en pandemi”

Johnny Hillgren, ordförande för Svenska Intensivvårdsregistret, tror att spåren efter pandemin kommer att synas i den svenska intensivvården under lång tid framöver. Men han menar också att vi inte får glömma hur pressat läget var långt innan covid-19.

– Vi har hanterat den här perioden av pandemin, men det är på bekostnad av annan verksamhet och vi ser effekterna av att intensivvården är underdimensionerad. Vi behöver bygga upp en mer resilient intensivvård och intermediärvård med större marginaler till vardags, inte för en pandemi, säger Johnny Hillgren.

Bland annat tror han att sättet vi organiserar och bygger ut intensivvården i framtiden behöver ta hänsyn till att man snabbt ska kunna ställa om för att ta emot många sjuka patienter samtidigt. Och att möjligheten till att kunna isolera patienter utökas.

– Jag tror att vi kommer att ha en annan inställning till beredskap. Till exempel genom att inte skrota gamla respiratorer när vi får en ny generation, utan istället lagerhålla dem för att kunna utöka kapaciteten med kort varsel.

I 25 år har Johnny Hillgren arbetat inom intensivvården och i 20 av dem ha han haft olika ledande positioner. Idag är han verksamhetschef för anestesin i Region Gävleborg och säger att han aldrig tidigare upplevt att det varit så enkelt att få till förändringar, ombyggnationer eller stödfunktioner i verksamheten.

– Det har varit en makalös uppställning och hjälpsamhet mellan organisationerna. Alla har gjort sitt yttersta för att hjälpa till och verkligen tagit ett gemensamt ansvar. Pandemin har haft en riktigt stor impact på vårt mindset i att problemlösa.

Det har varit en makalös uppställning och hjälpsamhet mellan organisationerna. Johnny Hillgren

Utmaningen, menar han, har varit det extremt höga tempot och att det helt enkelt saknats tid till att processa förändringar på det sätt som man önskat.

– I en så professionell och kompetent organisation som intensivvården har det ändå blivit väldigt bra, även om det såklart finns misstag som man inte skulle göra om. Men på det stora hela är jag mäkta imponerad över den omställning som vi har kunnat göra i Sverige på så kort tid.
Hans uppfattning är dock att många tycker att det är skönt att nu gå tillbaka till en mer normaliserad verksamhet – att många är trötta och slitna. Våren har varit både en fysiskt och psykisk påfrestning, och han menar att det är viktigt att uppmärksamma medarbetarnas behov av både återhämtning och stöd.

– För oss som arbetar inom intensivvården, anestesin eller operation är pandemin inte över. Vi lever fortfarande med covidhotet och måste betrakta alla som potentiellt smittsamma. Eftersom vi provtar i stort sett alla som kommer in till oss, vilket innebär krångligare rutiner, har vi inte samma effektiva flöden fullt ut.

För oss som arbetar inom intensivvården, anestesin eller operation är pandemin inte över. Johnny Hillgren

– Sen har vi det uppdämda vårdbehovet som vi har skjutit framför oss. Det är många andra, som kanske inte har varit involverade i covidvården, som nu vill börja rulla igång. De har inte så mycket förståelse för att vi fortfarande jobbar med beredskap inför en eventuell andravåg.

Över hela landet jobbar man nu för fullt för att kunna börja operera de patienter som väntar, men Johnny Hillgren påpekar att det måste göras i medicinsk prioritetsordning.

– En del patienter kommer att behöva vänta – vi har de resurser vi har och vi kommer att behöva göra prioriteringar.

Han menar att det är viktigt att inte glömma bort hur det såg ut redan innan covid-19 – med ett pressat läge och för få vårdplatser. Han återkommer också till det han redan för ett år sedan lyfte i en intervju med Sjukhusläkaren: att det finns ett mörkertal gällande de patienter som inte får tillgång till en högre vårdnivå, oavsett om det handlar om intensivvård eller intermediärvård, på grund av platsbrist.

– Även om det saknas data i kvalitetsregister, så vittnar många om behovet av att öka resurserna för de här patienterna. Man behöver arbeta för att utöka både intensivvården och intermediärvården.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-01

Hot&våld / hat mot medicinska forskare / Personaldriven verksamhet

Prenumerera