CYBERHOT

”Vi arbetar aktivt utifrån information kring hotbilder”

Region Sörmlands IT-organisation har i dagsläget 135 anställda, varav ungefär 8–10 personer har arbetsuppgifter som mer direkt är kopplade till IT-säkerhet.

IT-organisationen i Region Sörmland är i stor utsträckning centraliserad, men IT-direktör Urban Petrén lyfter fram att IT-miljön och säkerhetsarkitekturen består av ett antal skydd på olika nivåer. Vid sidan av mer generella skydd för hela IT-miljön och nätverket finns mer specifika, lokala skydd.

– Utöver den tekniska säkerheten erbjuds all personal informationssäkerhetsutbildning, säger Urban Petrén.

– Vi arbetar aktivt utifrån den information vi får kring hotbilder och jag ser en utveckling framgent där vi kommer att öka fokus på IT-säkerhetsarbete.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2021-03

TEMA: Sjukvårdens Framtid / Anders Anell om nationell styrning / Ordet är fritt – Louise Bringselius / TEMA: Sjukvården i Danmark / Sverige vs Danmark / Aktuell person: Björn Eriksson

Prenumerera