Nyhetsarkiv

VGR:s språkprojekt utvidgas

Det får inte bara fortsätta – Västra Götalandsregionens språkprojekt för syriska läkare i samarbete med Arbetsförmedlingen utvidgas också och kommer framöver även att inkludera sjuksköterskor och läkare från andra länder.

Ungefär en tredjedel av de syriska läkarna som hittills har deltagit i VGR:s språkprojekt med lärarledd svenskundervisning en dag i veckan med inriktning mot hälsa och sjukvård klarade språkproven inom ett år. Ett lyckat resultat – och i början av december fattade politikerna beslutet att det hela både ska växa och få en fortsättning.

– Dels är det så att det utvidgas i tid så att det blir ett projekt som löper på två år så att vi får lite bättre kontinuitet för deltagarna. Men det blir även utökat när det gäller målgruppen och kommer framöver att riktas både till läkare och sjuksköterskor och då även från andra länder än Syrien. Dessvärre tror jag inte att vi kommer att kunna nå så många sjuksköterskor så den stora andelen deltagare kommer nog att fortsätta vara läkare även framöver, säger Jenny Lundgren som är projektledare för språkprojektet.

Även kursinnehållet ska utvidgats och kompletteras nu bland annat med delar om hur det svenska sjukvårdssystemet fungerar och styrs.

-Vi kommer även att prata om roller och teamarbete inom den svenska vården. Tillsammans med arbetsförmedlingen ska vi även försöka erbjuda kursdeltagarna bättre guidning. Var finns behoven och bristerna inom den svenska vården. Hur kan jag anpassa mig och komplettera min utbildning så att jag lättare får ett jobb?

Snabbt som ögat ska projektet nu få ihop en plan för hur allt ska fungera praktiskt, berättar Jenny Lundgren. Målet är start i februari nästa år.

– Vi befarar att det kommer att bli en stor anstormning av intresserade men kapaciteten ligger på ungefär 120 kursdeltagare. Det som begränsar är framför allt tillgången på lärare i svenska som andraspråk eftersom det är stor brist på den yrkeskategorin.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera