Nyhetsarkiv

VGR backar om obligatorisk randning i primärvården

Det kritiserade förslaget om att införa en obligatorisk tjänstgöring i primärvården för ST-läkarna i Västra Götalandsregionen har nu tagits tillbaka. Istället ska ett pilotprojekt med frivillighet som bas sjösättas.

Då Sjukhusläkaren i slutet av förra året publicerade en enkät där specialitetsföreningarna fick ge sin syn på vad en obligatorisk tjänstgöring skulle innebära för medlemmarna. Av de 37 som svarade gjorde en stor majoritet tummen ner för förslaget. Och nu verkar Västra Götalandsregionen ha landat i samma slutsats – åtminstone till viss del.

Läs mer: Specialitetsföreningarna gör tummen ner för VGR:s förslag

– De har beslutat är att det ska bli ett pilotprojekt, som sen ska utvärderas innan ett eventuellt breddinförande. Signalen om att det inte ska vara ett obligatorium nått fram, vilket är positivt. Vi ser fram emot att det här kan göras på ett bra sätt och bli till nytta för de som kan ha glädje av, säger Christina Sjöberg, 1:e vice ordförande för Göteborgs läkarförening.

Hon påpekar åter att man från fackligt håll inte har haft något problem med själva idén om en randning i primärvården, men att det då ska göras en individuell planering och fylla ett behov.

Läs mer: Läkarföreningen riktar skarp kritik mot VGR:s förslag

– I det här förslaget har man också formulerat det som att utbildning kan bäst genomföras där patienterna kommer att finnas och därmed också sätta patienten i centrum. Det betyder att man huvudsakligen ska ägna sig åt den patientgrupp som man sen ska vårda som färdig specialist.

Nästa steg i projektet är, enligt Christina Sjöberg, att hitta verksamheter som är intresserade av att delta och att man från regionens håll sagt att piloten ska genomföras ”i dialog med aktuella specialitetsföreningar”. Dock finns fortfarande förslaget om att randningen ska vara under två månader kvar – något som Christina Sjöberg borde vara en fråga för varje enskild placering.

Läs mer: ”Vi ser ingenting positivt med det här”

– Det är många som har reagerat och vi är väldigt tacksamma för alla runt om i landet som har hjälpt till och framfört synpunkter, säger hon.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-05

Fortbildning / arbetsmiljö / telemedicin / taligenkänning

Prenumerera