Nyhetsarkiv

Verksamhetschefen: Uthålligheten har blivit ett påtagligt problem

Under en stor del av våren gav den relativt goda bemanningen utan hyrpersonal i utgångsläget ett slags lugn mitt i krisen. Men med tiden har uthålligheten blivit ett problem och personalen som har slitit länge har blivit allt mer trött och frustrerad. Det säger Martin Holmer, verksamhetschef på OP/IVA-kliniken på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping.

– Personalen känner sig övergiven. Tack och beröm hjälper inte när man slitit så länge som man nu har gjort. Att man öser ut miljarder till permissioner och företagsstöd strör salt i såren då vi som arbetar allra närmast patienterna som är allra svårast sjuka inte får något extra i denna globala kris. Det upplevs provocerande helt enkelt, säger han.

Sjukhusläkaren besökte i slutet av april Länssjukhuset Ryhov. I samband med besöket berättade Martin Holmer hur operations- och intensivvårdskliniken i Jönköping i huvudsak hade lyckats skala upp verksamheten genom att använda den egna personalen, ställa in planerade operationer och flytta anställda. I mindre omfattning hade kliniken även fått hjälp utifrån, bland annat från Hälsohögskolan i Jönköping.

– Alla IVA-chefer jobbar ju med bemanningen hela tiden. Det är ett kontinuerligt bekymmer. Men vi är lyckligt lottade att vi har en relativt god grundbemanning. I normaldrift klarar vi att hålla de sju platserna öppna utan hyrpersonal. Det har varit en framgångsfaktor.

En återkommande punkt i Martin Holmers resonemang vid besöket i april handlade av naturliga skäl om uthållighet över tid, en fråga som på senare tid har hamnat i ett nytt ljus. Precis som Holmer och andra har haft på känn har uthålligheten till slut blivit ett påtagligt problem.

I en ansats att förbereda sig för en ännu högre belastning gjordes scheman om, med följden att det blev ännu tuffare för personalen som nu jobbar tre av fyra helger. Efter att schemat sjösattes tidigare i maj har reaktionerna varit präglade av frustration.

– Visst är det tufft, det inser alla. Man har slitit länge och är trött. Ersättningen är inte heller annan än det som finns avtalat. Något krisavtal har inte trätt i kraft. Sammantaget känner personalen sig övergiven, säger Martin Holmer, och fortsätter:

– I detta brus försöker jag och vårdenhetscheferna justera scheman och förbättra arbetsmiljön med de små medel som står till buds. Men det är verkligen inte lätt. Trots detta levereras bra sjukvård med bra resultat. Det vet personalen om, och man stöttar verkligen fortsatt varandra och håller ihop. Men man känner sig ensam…

Vila och återhämtning är något man verkligen längtar efter. Martin Holmer, verksamhetschef

Martin Holmer säger att man kanske anar en minskad beläggning. Om det håller i sig får personalen mer luft i sina scheman och förhoppningsvis en ”vettig semester”.

– Vila och återhämtning är något man verkligen längtar efter. Det måste få komma först. Vi får inte glömma bort att det till stor del är samma personal som sedan ska ta sig an den så kallade vårdskulden. Men vi kämpar på och försöker lyfta blicken och planera på bästa möjliga sätt både för sommaren och hösten. Vi kommer att klara det, men påverkan på intensivvården och operationsverksamheten kommer att hålla i länge. Något annat är svårt att se, säger han.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera