Nyhetsarkiv

”Sannolikt behövs statliga satsningar”

Sahlgrenska universitetssjukhuset står idag inför en gigantisk operationsskuld. 2 033 färre operationer genomfördes under veckorna 12-36 i år jämfört med motsvarande period förra året.

Artikeln ingår i temat Så stor är operationsskulden

1528 patienter väntade i slutet av juli på sin operation/åtgärd inom gynekologi. 558 av dem hade då väntat mer än ett år. Handkirurgin hade 1213 patienter i kö, varav drygt hälften (630) hade väntat mer än ett år. 1215 patienter stod i kö för en allmänkirurgisk operation/åtgärd i slutet av juli. 344 hade väntat mer än ett år.

Även inom ortopedi, plastikkirurgi och öron, näsa och hals var väntetiderna extremt långa. Inom ortopedin stod 1757 patienter i kö i slutet av juli. Två av tre hade då väntat över 90 dagar. 796 patienter stod i kö för en plastikkirurgisk operation/åtgärd. Sju av tio hade då väntat längre än 90 dagar. Bland öron-, näs- och hals-patienterna hade 519 (77,5 procent) väntat längre än 90 dagar.

Så vad görs och krävs för att Sahlgrenska ska klara av all uppskjuten vård? Sjukhusläkaren ställde frågan till Corinne Pedroletti, verksamhetschef för gynekologi och reproduktionsmedicin på Sahlgrenska, som nu står med mycket långa köer.

I sina försök att komma ikapp med alla operationer och behandlingar arbetar verksamheten för närvarande med att optimera användningen av de bemannade operationssalar som står till förfogande. Här handlar det till exempel om operationsplanering, operationsstart för dagen, bytestider mellan operationer och operationsslut för dagen. Dessutom utförs en del av verksamhetens operationer på Frölunda specialistsjukhus och Carlanderska sjukhuset.

Corinne Pedroletti framhåller att personalen alltid försöker att hitta en lämplig operationstid i dialog med patienten.

Vikten av samarbete är en av lärdomarna som vi har dragit. Corinne Pedroletti, verksamhetschef

– Verksamheten arbetar för att optimera sina operationsflöden. Ett antal patienter får också opereras av andra vårdgivare enligt avtal med Västra Götalandsregionen. Sannolikt behövs också statliga satsningar för att köpa vård eller själva kunna producera ytterligare vård för att komma tillrätta med den uppskjutna vård som pandemin orsakat, säger hon, och tillägger att man inte har hänvisat någon patient till vård utomlands.

Corinne Pedroletti säger att några förändringar i organisationen inte är planerade just nu. Samtidigt är det viktigt att fortsätta de goda samarbeten som finns.

– Vikten av samarbete mellan sjukhusets verksamheter och mellan vårdgivare inom regionen är en av lärdomarna som vi har dragit.

Elektiva operationer veckorna 12-36 under 2019 och 2020

2020 minskade antalet operationer på Sahlgrenska, Östra och Mölndal med 36 procent jämfört med 2019. Det vill säga 4 287 färre. Under pandemins tio första veckor, veckorna 12-21, var minskningen 43 procent, alltså 2 399 färre utförda operationer.

10 451 patienter väntade på sin operation/åtgärd på Sahlgrenska universitetssjukhuset i slutet av juli. Av dessa hade 7 243 väntat längre än vårdgarantins 90 dagar. Utöver dessa hade 828 patienter frivilligt gått med på att vänta längre än 90 dagar.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera