Nyhetsarkiv

”Personalens lojalitet är helt avgörande”

Vårdpersonalens lojalitet och arbetskapacitet är helt avgörande för att kunna komma ikapp och hantera all uppskjuten vård. Det säger Tatiana Jaklovska, som är verksamhetschef på öron-, näs- och halskliniken i Norrköping och Linköping.

Artikeln ingår i temat Så stor är operationsskulden

I Region Östergötland är köerna inom öron-, näs- och halsvården påtagliga. I slutet av juli väntade exempelvis 825 patienter på operation eller annan åtgärd på Vrinnevisjukhuset i Norrköping, varav 609 hade väntat mer än 90 dagar.

Verksamhetschefen Tatiana Jaklovska säger att det faktum att stora delar av operationsproduktionen låg nere under våren förklarar en del av antalet patienter som väntar, men inte alla.

– En anledning till att vi behövde prioritera internt bland våra diagnosgrupper är konkurrensen de senaste åren om bemannade operationsarenor mellan kirurgiska specialiteter.

Tatiana Jaklovska säger att patienterna är informerade om aktuella väntetider och understryker att de har möjlighet att välja en annan vårdgivare. Regionen erbjuder hjälp i form av vårdlotsar, och samarbetar med 3–4 vårdleverantörer utanför länet.

– Uppdragsbeskrivningen från Hälso- och sjukvårdsnämnden kvarstår och därmed måste vi ta hand om alla patienter som vi har fått uppdrag att handlägga. Väntetiden kommer dock att variera beroende på medicinsk prioritet. Vi strävar efter att komma ifatt med rimlig och hållbar takt. Vi värnar om våra patienter lika mycket som vi värnar om våra medarbetare.

Regionen har upphandlat en extern operationsarena, inklusive operation- och narkospersonal, som verksamheten bemannar med egna kirurger. Upplägget kunde dock av olika anledningar inte sjösättas förrän i maj.

– Men vi har redan nu, trots sommarbemanningsläge, sett att kurvorna vad gäller antalet som väntar till behandling eller operation har vänt.

Hur ser ni på framtiden?

– För att hålla takten krävs hög lojalitet och arbetskapacitet av våra arbetskamrater. Sjukvården kommer inte att få fler anställda för att hantera läget under och efter pandemin. Därför kommer medicinska prioriteringar vara avgörande.

Vi har behövt anpassa våra arbetssätt i stor utsträckning. Tatiana Jaklovska, verksamhetschef

Tatiana Jaklovska säger att coronapandemin har gett många betydelsefulla erfarenheter. Inte minst har vikten av samarbete vid fördelning av operationsresurser aktualiserats, men också respekten för varandras prioriteringar mellan kirurgiska specialiteter.

– Vi har behövt anpassa våra arbetssätt i stor utsträckning, och det kvarstår en del att jobba med.

Elektiva operationer veckorna 12-36 under 2019 och 2020

Minskningen av antalet operationer i år jämfört med i fjol är 43 procent för perioden. Det motsvarar 921 färre operationer. Under veckorna 12-21 var minskningen 64 procent – 696 färre operationer.

2 562 patienter väntade på sin operation/åtgärd på Vrinnevisjukhuset i slutet av juli. Av dessa hade 1 495 väntat längre än vårdgarantins 90 dagar. Utöver dessa hade 169 patienter frivilligt gått med på att vänta längre än 90 dagar.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera