Nyhetsarkiv

Verksamhetschef: Det kommer att krävas mer IT-resurser

Trots att den ökade digitaliseringen ständigt ställer nya krav på IT-säkerhet har IT Västerbotten som ger stöd till regionens verksamheter inte fått mer resurser de senaste åren.

– Vi har samma organisation som för två, tre år sedan för att hantera dessa frågor. Samtidigt kräver frågorna en ständig kompetenshöjning både inom IT och i verksamheten, vilket gör att vi övertid kommer att se ett behov av utökning, säger verksamhetschefen Johannes Hörnberg.

IT Västerbotten gör löpande översyner av den samlade hotbilden och de säkerhetslösningar och -tjänster som regionens verksamheter använder, däribland på Norrlands universitetssjukhus. Säkerhetsfunktionerna består av både tekniska och administrativa åtgärder. Här handlar det exempelvis om dels virusskydd, säkerhetskopiering och övervakning av IT-miljön, dels information om hotbilder till användarna och instruktioner för att rapportera försök till attacker.

– Vi har ett säkerhetsråd där både IT, informationssäkerhet och hälso- och sjukvården är representerade. Vi samarbetar även nationellt med både regioner och myndigheter, säger Johannes Hörnberg.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera