Nyhetsarkiv

Vem tycker vad?

Läkaresällskapet anser att läkemedelsbyte inte skall behöva ske gång på gång utan att det skall finnas någon rimlighetsgräns för när byte ska ske. Vidare påpekas behovet av ett bättre datoriserat förskrivningsstöd för förskrivare

Läkaresällskapet föreslår också att läkemedelsförpackningarna skall ha det generiska namnet i större bokstäver och läkemedelsnamnet i mindre bokstäver.

Läkarförbundet anser att säkerheten skulle förbättras om läkemedelsjournaler och elektroniska förskrivarstöd infördes i sjukvården.

Vårdförbundet säger sig ha fått signaler om att patienter har dubbelmedicinerat som en direkt följd av läkemedelsbyte och menar att långt ifrån alla risker som orsakats av utbyte på apoteket har rapporterats i vårdgivarnas avvikelserapporteringssystem.

Farmaciförbundet berättar om osäkerhet och oro hos patienterna och menar att det finns risk för både under- och övermedicinering.

Förbundet vill att en ekonomisk ”bagatellgräns” införs i utbytessystemet så att apoteken inte byter läkemedel då prisskillnaden är liten.

Farmaciförbundet vill också att alla läkemedelsnamn ska vara lika med substansnamnet och följas av namn på tillverkare/ importör.

Pensionärsorganisationerna efterfrågar en skriftlig medicinlista för varje patient med information om namn på utgående medicin och ersättningsmedicin och orsaken till medicineringen. På listan borde alla ändringar i läkemedelsbehandlingen noteras.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera