Nyhetsarkiv

Vem som helst kan lagligt läcka känsliga uppgifter om dig

Scenariot är påhittat, men skulle kunna hända i verkligheten.De tjänstemän som arbetar på Försäkringskassan har rätt att lämna uppgifter till massmedia för publicering, det gäller i viss utsträckning även sekretessbelagda uppgifter. Genom meddelarfriheten, som kompletterar yttrandefriheten, har myndighetsanställda den rätten.
Meddelarfriheten innebär dessutom att arbetsgivaren inte får fråga sina anställda vem som har läckt känslig information, eller hämnas med någon form av repressalier

– Försäkringskassans status som myndighet är ett hot mot patienters integritet och riskerar att underminera förtroendet i patient – läkarmötet, säger Marie Wedin ordförande i Sjukhusläkarföreningen (bilden), som skulle vilja få till stånd en utredning av frågan och därefter information till sjukvården och allmänheten om eventuella risker.

– Eftersom det i dagsläget finns en uppenbar risk att känsliga uppgifter kan läcka ut, måste vi som läkare vara försiktiga med vad vi delger Försäkringskasan. Personligen skulle jag inte våga motivera min patients förlängda arbetsoförmåga med depression eller missbruk. Det skulle kunna läcka ut och skada min patient. Risken är måhända liten men då det hänger på individers omdöme är det en obekväm realitet, säger Marie Wedin

Meddelarfriheten innebär också att journalister inte får avslöja varifrån de har fått sina uppgifter; att röja en uppgiftslämnare är straffbart.

Det finns vissa undantag för skyddet, till exempel om de uppgifter som lämnas ut skulle innebära en fara för rikets säkerhet, eller om man uppsåtligt åsidosätter tystnadsplikten i de fall som anges i en särskild lag.

– Vår sekretess regleras i sjunde kapitlet och sjunde paragrafen i sekretesslagen och där finns inget undantag från meddelarfriheten. Syftet med meddelarfriheten är ju att tjänstemän vid landets myndigheter kan påtala missförhållanden och väcka opinion om de upptäcker att något är fel. Det är en grundlagsskyddad rättighet, säger Eva Nordqvist, chefsjurist vid Försäkringskassan.
Hon upplever inte att den lagliga rätt som tjänstemännen har, att föra uppgifter vidare till media, är ett stort problem inom Försäkringskassan. Tvärtom finns det en stor medvetenhet och vilja hos de anställda att skydda sekretessbelagda uppgifter.

Marie Wedin, ordförande i Sjukhusläkarföreningen:
– Jag är ingen motståndare till meddelarfrihet på arbetsplatser, men friheten skall omfatta annat än sekretessbelagda uppgifter om enskilda människor. Nu innebär meddelarfriheten på Försäkringskassan ett stort dilemma för läkarna såväl vid intygsskrivning som avstämningsmöten. Eftersom handläggarna idag kräver alltmer information om våra patienter innebär det en ökad risk för kränkning av individer.

Det finns också flera kända fall där tjänstemän inom polisväsendet och sjukvården läckt hemliga uppgifter till media. Under polisutredningen av Anna Lindh-mordet hamnade känsliga uppgifter i media. Ingen myndighetsanställd straffades eftersom man hänvisade till meddelarskyddet.

När den förre metallordföranden Leif ”Blomman” Blomberg vårdades på Sahlgrenska universitetssjukhuset, fick massmedia snabbt veta att han var intagen för vård och vad han vårdades för. I det här fallet hade sjukvårdspersonalen, som inte har någon meddelarfrihet, brutit mot sekretesslagen. Arbetsgivaren eftersökte läckorna och åklagare inledde en förundersökning.

Är det då inte rimligt att känsliga uppgifter som rör individers sjukskrivningar också ska skyddas och omfattas av kvalificerad sekretess?
– Ja man kan kanske tycka det. Det finns en konflikt i detta mellan offentlighet och integritet. Men det här en fråga för lagstiftarna, säger Eva Nordqvist.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera