Nyhetsarkiv

Västra Götaland: ”Vi vill hålla så rent som möjligt från industrin”

Orden kommer spontant och direkt när Lars Sahlman, chef för personalstrategiska avdelningen i Västra Götaland, får beskedet att Landstingsförbundet och LIF kommit överens hur samarbetet ska se ut.

I Västra Götaland ser man sedan en tid tillbaka över reglerna för samarbetet med läkemedelsindustrin.

– Vi tar inga beslut före hösten, men grundtanken är att hålla så rent som möjligt från läkemedelsindustrin, helst fullständigt. Så vi kommer med största sannolikhet att gå betydligt längre i att begränsa industrins finansiering, säger Lars Sahlman, men säger också att han tycker att det pågår för många parallella processer i riket och att han tycker att det vore en vinst att ha samma regler över hela landet.

Lars Sahlman är positiv till att all terapiinriktad utbildning ska vara granskad och godkänd av IPULS.
– Jag skulle vilja ha det som i USA att kurserna poängsätts och att varje läkare tvingas plocka ett antal poäng under ett visst antal år för att få behålla sin specialistkompetens.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2020-03

Hur kommer coronakrisen att påverka världen och sjukvården? Läkare experter och forskare ger sin syn på saken / Bill Gates förslag i talet från 2015 / Johan Giesecke: "Bill Gates underskattade de politiska svårigheterna" / Björn Olsen om beredskapen framtiden och vad som behöver göras / Intensivvårdsläkare berättar om månaderna som passerat / Debatt: "Coronakrisen – en möjlighet till framtida lärdomar?" / Krönika: "Det vi genomlever nu är resultatet av ett gigantiskt politiskt misslyckande"

Prenumerera