Nyhetsarkiv

Västernorrland kan inte fylla specialistbehovet

Efter år av kamp för att rekrytera specialister till Väster­norrlands tre sjukhus inväntar ansvariga nu politikernas besked – ska man fortsätta bemanna tre fullvärdiga akutsjukhus eller ej?

– Vi har ett behov av specialister som vi inte kan fylla. Vi använder hyrläkar­resurser när vi inte bemannar med egen personal, det kostar mer och börjar bli allt svårare eftersom vi inte alltid får tag på den kompetens vi behöver den vägen heller, säger Victoria Sjöbom som är HR-direktör i Västernorrland.

Som det är i dag matchar inte befolkningsunderlaget i Västernorrland riktigt tre fullvärdiga akutsjukhus. Det i kombination med en ansträngd budget och skenande kostnader för inhyrd personal har lett fram till ett förslag om förändrat utbud och större samverkan mellan de tre sjukhusen som ska upp på politikernas bord i november månad.

– I Sundsvall och Örnsköldsvik har vi till exempel inte alls lika stora rekryteringsbehov som i Sollefteå, säger Victoria Sjöbom.

Det specialistområde på Västernorrlands tre sjukhus som man framför allt köper in hyrläkarresurser till i dag är psykiatrin, berättar Victoria Sjöbom. Men det görs även inom medicinblocket och det opererande blocket.

– Anestesiologi/intensivvård, kardiologi, kirurgi och klinisk fysiologi är de områden där vi beräknar att vårt framtida rekryteringsbehov av specialister är som störst. Framför allt i Sollefteåområdet.

Allra svårast att bemanna har man det fortfarande inom primärvården där hela fyra av 10 specialistläkartjänster är vakanta enligt den senaste mätningen som uppmärksammades stort i lokal- och riksmedia härom året.

– För att rekrytera läkare till våra hälsocentraler krävs det mycket inhyrda läkare i dagsläget, men där är det precis som på sjukhusen väldigt geografiskt betingat. I den delen av landstinget som vetter mot kusten har vi inte alls samma problem. Jag tror att de flesta landsting delar vår situation, särskilt de som också tampas med långa avstånd och en glesbygd som ska tas om hand.

För att kunna motverka bristen på specialister kommer LVN att jobba väldigt systematiskt med en genomarbetad kompetensförsörjningsplan för sjukhusen på både kort och lång sikt under 2016, berättar Victoria Sjöbom.

– Det är ansvariga chefer i respektive förvaltning som tar fram planerna i samverkan med medarbetarna och arbetstagarorganisationerna. På så sätt kartlägger vi hur många specialister vi behöver nu, om fem år och om tio år. Men just nu är det svårt för oss att svara exakt på de här frågorna eftersom mycket hänger på politikernas beslut i november.

Varje förvaltning har också ansvar för att ta ut en riktning när det gäller att attrahera fler läkare och utvärdera insatserna som görs på området så de blir rätt, berättar Victoria Sjöbom.

– Vi jobbar mycket för att skapa en så bra miljö som möjligt för våra ST-läkare, att handledning finns och att den fungerar väl. Precis som många andra landsting har vi även försökt få in läkare med utbildning från andra länder genom ett introduktionsår som fungerar ungefär som ett kvalificerat AT-år, där läkarna  får lära känna det svenska sjukvårdssystemet och vårt landsting.

Även ett avtal med Umeå universitet där medicinstudenterna förlägger både sin praktik och delar av utbildningen i Västernorrland har stor betydelse för hur många specialister man ska lyckas rekrytera till sjukhuset i framtiden.

–  Det är en jätteviktig rekryteringsbas för oss.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-06

Tema Klimat / Vad säger forskarna? / Vad gör regionerna? / Goda exempel och smarta lösningar / Krönikor / Stor enkät – Vad önskar du av 2023?

Prenumerera