Nyhetsarkiv

Västerbotten ska försöka operera mer på mindre sjukhus

I Region Västerbotten samarbetar personalen i Umeå, Skellefteå och Lycksele nära för att hantera alla kirurgiska operationer som har fått stå tillbaka.

Artikeln ingår i temat Så stor är operationsskulden

– Vi ser över möjligheterna att i större omfattning planera för operationer på våra mindre sjukhus, det vill säga Skellefteå och Lycksele, framhåller Urban Arnelo, verksamhetschef på Kirurgcentrum i Västerbotten.

I regionen har kirurgiska operationer på liknande sätt som i andra delar av landet fått stå tillbaka under pandemin, däribland inom urologi, bröst, endokrin, barnkirurgi, kärlkirurgi, samt övre och nedre bukkirurgi.

Norrlands universitetssjukhus har under våren och sommaren prioriterat cancerkirurgi och annan större kirurgi som kräver ett universitetssjukhus resurser. I dessa fall har verksamheten till och med kunnat öka antalet operationer.

För närvarande pågår överlag ett febrilt arbete på Kirurgcentrum för att korta köerna.

– Att hänvisa patienter utomlands är knappast möjligt, inte heller att skicka patienter till andra regioner i Sverige. I stället jobbar vi på olika sätt för att ”köbearbeta”, om jag får kalla det så, den mindre imperativa kirurgin. Statliga insatser för dessa åtgärder är varmt välkomna.

Elektiva operationer veckorna 12-36 under 2019 och 2020

Under 2020 minskade antalet operationer med 24 procent. Sammanlagt gjordes 1 269 färre än under samma period i fjol. Mellan veckorna 15 och 21 var minskningen 43 procent. Veckorna 28-36 var den 17 procent. 

3 954 patienter väntade på sin operation/åtgärd på Norrlands universitetssjukhus i slutet av juli. Av dessa hade 2 331 väntat längre än vårdgarantins 90 dagar. Utöver dessa hade 329 patienter frivilligt gått med på att vänta längre än 90 dagar.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera