Nyhetsarkiv

Västerbotten: ”Övertid registreras inte”

Jeff Wennerlund, kirurg, Västerbotten:

I Umeå kämpar man med dåliga flexavtal och dålig arbetsmiljö där övertid inte registreras.

Tjänstemannaledningen sitter ännu i tvisteförhandling på grund av brott mot samverkansavtalet. Arbetsgivaren klarar inte att följa ATL, varför vi väntar på att få utbetalt skadestånd.

När det gäller egna rum så är det högst varierande mellan klinikerna.

Psykiatrin är en klinik som har haft det besvärligt en tid med ett högt tryck på avdelningarna.  Arbetsmiljöproblem som det talas om rör framför allt frågan om så kallade ”sjuka hus”. Det är flera mottagningar och avdelningar som får flytta och stängas på grund av brister i ventilationen­ samt att personalen blir sjuka.

När det gäller inflytande så finns det få forum för läkare att föra fram sin bedömning av arbetsmiljön. Allt går genom ”linjen”. Även arbetsplatsträffar går genom ”linjen”. Det vill säga den raka chefslinjen förutsätts sköta om arbetsmiljön.

Arbetsmiljön för AT-läkare och ST-läkare är utmärkt med över 250 – 300 sökanden på nästan varje plats vid NUS. Ute på distriktet ser det värre ut med få specialister och en stor generationsväxling, vilket leder till ett stort remiss­inflöde till sjukhuset.

I Skellefteå är man underbemannade med ständiga stafetter och en primärvårdssituation som inte fungerar. Därför lämpas mycket över på sjukhusvården. På framförallt kirurgsidan är de ganska få specialister i förhållande till ST-läkare vilket ger en hög belastning för specialisterna­.

I Lycksele är det så få specialister att jourerna blir väldigt frekventa. Men överlag är Lycksele en liten klinik med korta beslutsvägar och bra samarbete med andra personalkategorier där alla är med i det stora hela.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-06

Tema Klimat / Vad säger forskarna? / Vad gör regionerna? / Goda exempel och smarta lösningar / Krönikor / Stor enkät – Vad önskar du av 2023?

Prenumerera