Nyhetsarkiv

Lättakut helt utan sjuksköterskor

Till sommaren slår en lättakutavdelning helt utan sjuksköterskor upp portarna i Västerås.

– En paniklösning – där läkarna får stå för patienternas injektioner, säger Kenneth Lindahl som är kirurg och facklig företrädare på sjukhuset i Västerås.

Då 25 av akutens 60 sjuksköterskor sa upp sig under våren på grund av arbetssituationen på akutmottagningen i Västerås kom idén från läkarhåll om att starta en ”lättakut” för att ändå kunna ge ortens akut sjuka en god vård under sommarmånaderna.

– Det är många av de vana sjuksköterskorna som slutar så det är akut kris vi talar om här. Därför kommer den nya mottagningen att bemannas endast av undersköterskor och läkare. Men mottagningen kommer inte att kallas lättakut utan Team 3 för att det ska vara ett mer neutralt ord.

Lättare åkommor

En sorteringssköterska – eller frontnurse – kommer att avgöra om patienterna som söker sig till akuten i Västerås i sommar hör hemma på den vanliga akuten eller i stället ska skickas en trappa upp – till Team 3 i en lokal som friställts för ändamålet efter att ha fungerat som evakueringsavdelning vid ombyggnad av barnakuten. Där kommer tre undersköterskor tillsammans med en speciell lots, troligtvis undersköterska eller receptarie, att ta hand om patienterna i väntan på läkarundersökning.

– Det är patienter med lättare åkommor som till exempel mindre brännskador, urinvägsinfektion, njursten, lättare sårskador, buksmärtor under längre tid och lättare fallolyckor som kommer att sorteras hit, säger Kenneth Lindahl. I allvarliga fall där det kan bli tal om inläggning kommer patienterna att sorteras till den vanliga stora akuten och få träffa sjuksköterskor och läkare där precis som vanligt.

Men uppe på Team 3 kommer kirurger och ortopeder som kan tänka sig att stanna kvar efter ordinarie arbetstid att samsas sida vid sida – med något skiftande öppettider.

– Kirurgdelen av Team 3 kommer att öppna kl 11.00 både vardagar och helger och stänga klockan 23.00.
Ortopeden öppnar vid lunchtid och har öppet till 19.00 på helgen och 21.00 på vardagarna. Det kommer att vara en specialist i kirurgi samt en underläkare under utbildning som tar emot kirurgipatienterna och så en ortoped som sköter sin del.

Läkare gör sjuksköterskeuppgifter

Eftersom sjuksköterskor helt saknas på mottagningen kommer vissa sjuksköterskeuppgifter som injektioner och infusioner att utföras av läkarna som har ett enklare läkemedelsförråd att tillgå. Om större behov av sjuksköterske­assistans skulle uppstå kommer en sjuksköterska att hämtas från den ordinarie akutmottagningen.

– Passen kvällstid kommer att vara frivilliga från läkarnas sida. De som är i tjänst under sommaren kommer att kunna skriva upp sig på ett tvättstugeschema och enligt förslaget är det kvalificerad övertid plus 200 kronor extra i timmen som gäller för de som hoppar in. Så det är bättre än en jourersättning. Och det behövs nog för att locka läkarna att avstå från sin ledighet när ordinarie arbetsdag är över, säger Kenneth Lindahl.

Men med denna sommarlösning finns en rejäl baksida, menar han. Flera av läkarna kommer inte att följa arbetstidslagen eftersom det är betalning i pengar och inte komputtag som gäller vid inhopp på lättakuten.

– Det måste man hantera på något sätt. Men att läkarna skulle ta ut sin arbetade tid i komp fungerar inte för då skulle det drabba försörjningen på övriga sjukhuset vid senare tillfälle i stället.

Minst behov – snabbast hjälp av de mest erfarna

Även etiken riskerar att naggas i kanten av den nya lösningen, menar Kenneth Lindahl. Plötsligt är det patienterna med minst behov som kommer att få snabbast hjälp – och det av de mest erfarna läkarna.

– De akut sjuka får vänta längre och får inte ta del av samma kompetens. Det är ju tvärt emot det förhållningssätt som brukar råda. Varje enskild läkare kanske inte kommer att ställas inför det här dilemmat på plats, men det är ett övervägande man måste göra i förväg. Är detta verkligen rätt prioritering?

Men blir inte den här lösningen även väldigt dyr för landstinget i slutändan?

– Jo, verkligen. Men det här är en situation man har försatt sig i genom en dålig personalpolitik och en total tondövhet inför vad som kommer att hända när sjuksköterskorna inte vill vara kvar. Det rinner ut pengar på helt fel saker som hyrsjuksköterskor och i det här fallet även på doktorerna som får höga ersättningar när de går in och täcker upp. Vi inom facket har sett det här komma länge.
Vad händer efter sommaren?

– Då är tanken att lättakuten ska bli en mer permanent avdelning, men som i stället ska bemannas av distriktsläkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Det har varit på gång länge men visade sig bli för dyrt att upphandla så nu ska landstinget lösa det internt. Förhoppningen är att när den planerade primärvårdsakuten startar så kommer belastningen på sjukhusets akutmottagning att minska vilket förhoppningsvis leder till en förbättrad arbetssituation för samtliga personalgrupper på akutmottagningen.

Hur påverkar det förbättrings- och utvecklingsarbetet i Västmanland när läkare gör sjuksköterskeuppgifter på en lättakutavdelning?

– Det påverkas nog väldigt lite. Team 3 ät ju en nödlösning nu under den kommande sommaren då väldigt lite arbete läggs ner på just förbättringsarbete. Men situationen kan självklart ändras om man önskar förlänga perioden med Team 3.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera