Nyhetsarkiv

”Värsta sommaren hittills”

Långa väntetider, cancrar som vuxit till, sjuksköterskebrist och få vårdplatser. Värsta sommaren hittills, enligt en del. Bättre planerat än vanligt, enligt andra. Någon total avstämning har ingen hunnit få in. Sjukhusläkaren har gjort nedslag bland lokalföreningarnas representanter för en bild av hur situationen varit på sjukhusen.

På grund av sjuksköterskebrist stängdes barnakuten på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge nattetid under sex veckor i juli och augusti.

Marta Christensson

­– Problemet gick att lösa men till priset av högre belastning på barnakuten i Solna. Det har varit mycket transporter av nyfödda barn liksom från barnakuten i Solna till avdelningar i Huddinge, säger Marta Christensson, ordförande i Sjukhusläkarna i Stockholm, som håller på att samla ihop information om hur sommaren avlöpt.

– På vuxenakuten på Karolinska i Huddinge har det varit mycket värre, en del beskriver det det som en katastrof. Bland annat har vårdplatserna inte räckt till.

På andra kliniker, som till exempel ortopeden i Huddinge, har vårdplatssituationen varit uthärdlig. Men i och med att planerade operationer skjutits upp till efter sommaren, kommer väntelistorna att bli överfulla till hösten.

– Det är inte bra. Varje år är det samma sak och det blir aldrig någon långsiktig lösning. Sedan kommer julledigheten…, konstaterar Marta Christensson och tillägger:

– För alla personalkategorier är patientsäkerheten ett måste, rädslan av att inte kunna upprätthålla den bidrar också till att skapa en dålig arbetsmiljö!

I Uppsala har det inte varit sämre tillgång på intensivvårdsplatser än vanligt, enligt vad Anna Rask-Andersen, ordförande i Sjukhusläkarföreningen i Uppsala län, hittills har fått höra.

Anna Rask-Andersen

– Däremot var läget synnerligen ansträngt vad gäller andra vårdplatser under veckorna direkt efter midsommar trots att planeringen inför sommaren pågått hela våren. Patienter som genomgått planerade operationer fanns kvar på sjukhuset och tog upp plats när vårdavdelningar stängde.

Situationen blev något lugnare längre fram under sommaren även om det var både fullt och överfullt på avdelningarna, enligt rapporter Anna Rask-Andersen har fått.

Hon har varit i kontakt med varit i kontakt med Kommunals och Vårdförbundets respektive ordförande i Uppsala.

– De fackliga organisationerna anser att planeringen inför nästa sommar måste starta redan nu, säger hon.

Sjukhusläkarföreningen och Upplands allmänna läkarförening planerar en träff med landstingsledningen inom kort, för att diskutera sommarsituationen.

Skånes universitetssjukhus i Lund har sommaren varit tuff ur ett sjukhusläkarperspektiv, enligt Naomi Clyne, ordförande i Sjukhusläkareföreningen i Lund.

Naomi-Clyne2– Akutkliniken och medicinkliniken har få läkare kvar, så läkare från bland annat njurmedicin, endokrin och lungmedicin har varit tvungna att ta medicinska husjourer, placering på akutmottagningen och medicinska bakjourer i hög omfattning.

Det har gjort att sommarbemanningen på de klinikerna varit tunn. Förutom täta specialistjourer har läkare vid njurmedicin i Lund fått kallas in från semestern för att täcka jourer och bakjourer.

Många nyutexaminerade sjuksköterskor på avdelningarna har gjort situationen tuffare även för läkarna, påpekar Naomi Clyne.

Hon framhåller att det kalla sommarvädret har mildrat situationen något eftersom det varit positivt för äldre och multisjuka.

På Sahlgrenska universitetssjukhuset har det varit den värsta sommaren hittills, enligt vad företrädare för Vårdförbundet och Kommunal uppger till tidningen Ny tid.

Shokoufeh Manouchehrpour

Shokoufeh Manouchehrpour, ordförande för Göteborgs sjukhusläkarförening, kan inte tala för övriga men för hennes klinik, onkologen, stämmer beskrivningen, säger hon.

– Vi har haft förfärligt långa väntetider för strålbehandling, upp mot tio veckor ibland. Botande behandling som ska ges inom två veckor har dragit ut till sex, sju veckor och cancrarna har vuxit till sig. Vi har skrivit flera avvikelserapporter.

Kliniken har haft det lägsta antalet vårdplatser och stor brist på sjuksköterskor. Pressen på läkarna har varit stor.

– Vi står i främsta ledet och ska tala om för patienterna att det inte finns några vårdplatser och att de måste vänta på behandling i flera veckor. Det blir en etisk stress som man inte mår bra av, säger hon.

I Region Gotland var patienttrycket större den här sommaren, speciellt på akuten, än förra, enligt vad Regina Göbel, ordförande i Gotlands läkarförening, har hört. För slutenvården har situationen varit bättre.

– Man stängde inte lika många vårdplatser och har inte haft så många krismöten. Credit till ledningen för en bra planering i år.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-05

Fortbildning / arbetsmiljö / telemedicin / taligenkänning

Prenumerera