Nyhetsarkiv

Varslad och avstängd – för facklig aktivitet

Arbetsgivarens skäl för åtgärden är ännu inte offentliga, men det har under processens gång framkommit att kritiken inte rör Thomas Zillings kliniska arbete utan handlar om hans fackliga aktivitet som huvudskyddsombud vid Varbergs sjukhus.

Läkarförbundets chefsjurist Nils-Erik Solberg arbetar sedan torsdagen med fallet. Läkarförbundet har uttalat att uppsägningen skett på oskälig grund.

Läkarförbundets jurister och kommunikationsavdelning meddelade vid lunchtid att ”Läkarförbundets princip är att vi inte uttalar oss om enskilda medlemsärenden. Självklart biträder vi vår medlem Thomas Zilling i den aktuella situationen. Vår erfarenhet och professionella åsikt är att vi hjälper och stödjer våra medlemmar allra bäst i dessa situationer genom att inte diskutera förhandlingarna i medierna.”

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-05

Fortbildning / arbetsmiljö / telemedicin / taligenkänning

Prenumerera