Nyhetsarkiv

Världsledande kvinnosjukvård offras för att rädda ryggkirurgin inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Har man ett stort problem kan man ju alltid bryta ner det till tio små problem som man delar ut, då kan man ju tro att man blivit av med problemet. Men den som lärt av tidigare misstag borde inse att detta snabbt kan växa till tio nya stora problem.

SU:s sjukhusdirektör Jan Eriksson har i bland annat media lovat att lösa problemet Ortopedin. Detta gör han bland annat genom att ånyo omorganisera kvinnosjukvården, som redan lider brist på erfarna specialister.
Han planerar att flytta en stor del av kvinnosjukvårdens operationsverksamhet från Sahlgrenska sjukhuset till Östra sjukhuset. Operationsutrymme skulle därmed kunna frigöras för att lösa ortopedproblemen.

Inte lärt av misstagen
SU:s ledningen har tydligen inte lärt sig av tidigare misstag och försöker nu forcera igenom en mycket stor förändring på kort tid. Förslaget kom i månadsskiftet maj- juni 2007 och ska genomföras i september 2007! Allt ska således ske under semesterperioden.

Någon konsekvensanalys är inte gjord och man har ej hört alla involverade parter. Hur kan man bara tänka sig att driva igenom en stor förändring utan att ha överblick över konsekvenserna?

Den senaste stora omläggningen av sjukvården i Göteborg skedde 1997 i och med SiSiS-förändringen då Sahlgrenska, Mölndal och Östra slogs ihop organisatoriskt till SU.

Kvinnosjukvården drabbades då hårt genom att kompletta välfungerande kliniker bröts upp och verksamheten splittrades. Följden blev en stor otrivsel bland personal, höga sjukskrivningstal och betydande personalflykt.

I media talades det om en härdsmälta och vi som stannade inom SU då vet att omorganisationen och flytten satte djupa sår inom verksamheten. Inom kvinnosjukvården behövdes hjälp med så kallade stafettläkare fram till år 2001 för att upprätthålla den medicinska verksamheten.

Från detta allvarliga läge för kvinnosjukvården har verksamheten för Gynekologi och Reproduktionsmedicin vid Sahlgrenska långsamt arbetats upp till en välfungerande enhet med god trivsel bland medarbetarna och med full bemanning av kvalificerad personal.

SU-ledningen planerar alltså att ånyo splittra en välfungerande enhet av kvinnosjukvården för att ge utrymme åt ryggkirurgi, en sektion som idag har stor brist på läkare.
Vi ser följande omedelbara och i flera fall bestående konsekvenser vid en eventuell tvångsförflyttning av en så betydande del av gynekologin till SU/Östra som föreslagits.

1. Flykt av superspecialiserade gynekologiska kirurger, av vilka många tillhör Sveriges absolut mest erfarna. Ett flertal har tydligt aviserat att man vid en ny flytt väljer andra alternativ.

2. Flykt av barnmorskor, sjuksköterskor och undersköterskor som inte vill återuppleva en ny tumultartad omflyttning med sannolikt stora arbetsmiljöproblem.

3. En kvinnosjukvård i Göteborg utan fungerande akutsjukvård.

4. Kvarvarande läkare som roterar runt mellan de tre SU-sjukhusen.

5. Ökad stafettbemanning för att täcka luckor fr.a. på läkar- och barnmorskesidan.

6. En medveten sönderslagning av Sahlgrenska sjukhusets bäst fungerande operationsavdelning.

7. Ett enormt slöseri med skattemedel då nyrenoverade och specifikt designade, välfungerande lokaler lämnas för flytt till provisoriska lokaler som måste repareras för mycket stora belopp.

8. Stort produktionsbortfall med på nytt ökande vårdtider.

9. Raserandet av högspecialiserad gynekologisk kirurgi med i framtiden stora problem att återupprätta standarden och rekrytera gynekologer in i dessa områden.

10. Katastrof för den gynekologiska och reproduktionsmedicinska forskningen i Göteborg. Den största delen av denna på många områden internationellt ledande forskning bedrivs i nära samarbete med andra forskargrupper vid Sahlgrenska sjukhuset och Medicinareberget. Denna specifika forskning kommer inte att kunna fortleva vid en flytt till Östra sjukhuset.

Detta kommer möjligen akut lösa en del av ortopedins skapade problem. Men en uppseglande kris inom kvinnosjukvården är att förvänta.
När ska ledande icke läkare lära sig av misstagen?

 Medarbetare på gynekologi och
reproduktionsmedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera