Nyhetsarkiv

Varje avdelning tvingas ha en heltidsanställd sjuksköterska

Varje avdelning på den medicinska kliniken i Falun har numera en heltidsanställd sjuksköterska som enbart arbetar med kontakter med kommunerna, eftersom det konkreta arbetet med att få hem de utskrivningsklara patienterna tar oerhört mycket tid i anspråk.
Ibland är problemen så stora att inte ens denna heltidstjänst räcker till.
Bristen på vårdplatser har också lett till att bakjourerna får ägna timmar åt att leta lediga vårdplatser på övriga medicinkliniker i länet och att patienter i all hast får utredas på akutmottagningen med lab, röntgen och specialistkonsulter enbart för att kunna skickas hem på grund av bristen på platser.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera