Nyhetsarkiv

Varför får inte de svårt cancersjuka mobilt ultraljud längre?

Sedan Ersta Sjukhus vunnit upphandlingen om mobilt ultraljud i Stockholms läns landsting för tre år sedan har verksamheten i det närmaste upphört. Istället för att läkare kommer hem till de svårt cancersjuka patienterna får patienterna, istället ta sig till Ersta för att göra ett ultraljud.

Det är upprörande tycker Mali Hedenby, geriatriker som arbetar med palliativ vård av svårt cancersjuka patienter vid landstingets enhet för avancerad hemsjukvård i Nacka.

– Jag tycker att patienter som vårdas i livets slutskede ska ha det så lindrigt som möjligt. Det borde vara lättare för en alert röntgenläkare att ta sig hem till patienten än för en svårt cancersjuk patient att ta sig till dem, säger hon.

Hon berättar att hon nästan alltid får nej på sin förfrågan om ultraljud idag.

– De frågar om patienten inte kan komma till dem istället. Men varför la de ett bud om de inte klarar verksamheten, undrar hon.

Inom 24 timmar

Före upphandlingen berättar Mali Hedenby att det fanns en väl fungerande verksamhet. Då anlitade man doktor Jaroslava Lander, pionjär inom mobilt ultraljud. Hon kunde komma inom 24 timmar och göra ett ultraljud hemma hos patienterna.

– Hon är dessutom en läkare som har stor vana att tala med patienter i deras hemmiljö, säger Mali Hedenby.

Det krävs, menar hon, eftersom ultraljudet ibland kan visa på allvarliga förändringar. Vanligtvis används ultraljud för att se om de sängliggande cancersjuka patienterna behöver tappas på vätska från buken eller för att upptäcka proppar. Alla åtgärder sker i hemmet. Det är bara vid ultraljud som patienterna nu tvingas ta sig till Ersta, berättar Mali Hedenby.

– När ska uttrycket patienten i fokus, bli verklighet undrar hon och suckar.

Vill se ett jourläkarsystem

Hon berättar att man tidigare ofta diskuterade en vidareutveckling av verksamheten att gälla också äldre patienter.

Hon vill se ett jourläkarsystem med hembesök hos de äldre multisjuka patienterna där också ultraljud ingår för att kontrollera patienter med hjärtsvikt, vatten i lungorna och äldre patienter som är förstoppade.

– Det skulle förhindra att de hamnar på akuten och minska antalet inläggningar, säger hon.
Men efter upphandlingen finns inga sådana tankar. Mali Hedenby berättar att hon inte gärna ringer till Ersta om ultra­ljud längre eftersom de inte är intresserade av att utföra tjänsten.

– De kommer endast i undantagsfall, säger Mali Hedenby.

Vid flera tillfällen har patienterna nu istället fått ta sig till Nacka sjukhus för att få ultraljud eftersom Ersta inte kan klara det inom 24 timmar, berättar Mali Hedenby.

Landstinget: Vi ska undersöka det här

På landstinget är hela upphandlingen höljd i dunkel. Carl-Erik von Platen, på den centrala upphandlingsavdelningen berättar att ingen där känner till upphandlingen av mobilt ultraljud.

Idag ligger upphandlingen av mobilt ultraljud på Nikolaos Dimitriadis, nyanställd vid landstingets sjukvårdsavdelning. Han säger sig inte känna till hur upphandlingen genomförts och vilka uppföljningar som gjorts av den.

– Vanligtvis ska vi göra en uppföljning en gång per år för att se att den upphandlade verksamheten fungerar. Men det är viktigt att de som är missnöjda hör av sig så att vi känner till kritiken. Jag ska naturligtvis titta närmare på det här, säger han.

Känner inte till något missnöje

Lott Bergstrand, verksamhetschef för röntgenkliniken vid Ersta sjukhus vill inte kommentera kritiken utan hänvisar till sjukhusets chefläkare Margareta Danelius.

Margareta Danelius säger sig inte känna till att det finns ett missnöje mot Erstas sätt av hantera det mobila ultraljudet bland läkare inom den avancerade hemsjukvården.

Hon hänvisar till sjukhusets egen statistik som visar att man genomfört 29 mobila ultraljud ute hos patienter sedan februari i år.

– Vi har inte fått någon kritik från vare sig patienter, remittenter eller beställare, säger Margareta Danelius.

Hon berättar att sjukhuset hade en diskussion med landstingets beställare 2011 för att verksamheten då inte fungerade.

– Vi hade flera möten med landstinget och interna diskussioner. Det ledde fram till ändrade rutiner och efter det har våra beställare varit väldigt nöjda, säger hon.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera