Nyhetsarkiv

Vårdvalsmodeller slår sönder utbildningen av nya läkare

Ett vårdval som splittrar och söndrar kliniker – och som har orsakat ett tapp av elva specialister och fått tre ST-läkare att byta utbildningsort. Maria Tyrberg, ögonläkare och ordförande i Sjukhusläkarna Helsingborg, är allvarligt oroad över återväxten av ögonoperatörer efter att vårdvalet infördes på sjukhusen i Skåne.

Först infördes vårdval för grå starr. Sedan för öppen ögonsjukvård. I detta skulle ögonkliniken i Helsingborg ingå som en ackrediterad enhet – samtidigt som en större omorganisation pågick inom Region Skåne som gjorde tillvaron extra svåröverskådlig.

– Det här har gjort att vi har hamnat i en situation där ekonomin styr vår tillvaro allt mer. Plötsligt skulle vi som egen enhet gå runt ekonomisk,  men enligt systemet som råder och de ersättningsmodeller som vi har i dag går vi bara back – och cheferna har slutat och blivit utbrända en efter en. Det går helt enkelt inte att få ihop den här ekonomin så som det ser ut idag, säger överläkaren Maria Tyrberg med lätt uppgivet tonfall.

Framför allt är det det ökade tempot som ögonvården har drivits upp i som skapar problem, berättar hon. Den tid för handledning av ST-läkare som tidigare fanns saknas nu i princip helt.

– Då hade vi ett system som innebar att de avbokade tiderna användes till handledning och det fungerade väldigt bra. Men med det tempot vi håller i vardagen i dag saknas den här luften nästan helt. I fjol valde några ST-läkare att lämna oss på grund av detta. Det är första gången det har hänt i klinikens historia och givetvis blir man orolig över återväxten av nya ögonläkare när sånt händer.

Men vårdvalet ställer även till det på andra sätt när det kommer till just återväxten, berättar Maria Tyrberg. För antalet okomplicerade grå starroperationer som utförs på ögonenheten numera är försvinnande få.

– Vårdvalet har lett till att i princip alla okomplicerade ögonoperationer utförs av andra aktörer. Kvar hos oss blir de mer komplicerade katarakterna vilket gör det väldigt svårt att utbilda nya operatörer. Just nu kan vi i princip inte det – i stället får vi specialister som jobbar här bara springa allt fortare. Den offentliga vården riskerar att fullständigt utarmas om det fort­sätter såhär. Vårdval på sjukhus fungerar inte. Vi måste kunna utbilda både läkarstudenter och ST-läkare på våra kliniker.

Men allt är inte nattsvart, betonar Maria Tyrberg. Efter diverse protester från läkarna har insatser gjorts för att försöka vrida tillbaka utvecklingen.

– Vi har slagit till bromsen och signalerat att det inte går längre. Och jag kan säga att nu har vi fått en enhets­chef som lyssnar på oss, men om han kommer att lyckas att hålla emot trycket uppifrån, det återstår att se.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera