Nyhetsarkiv

Vårdplatsbrist största utmaningen enligt läkare på Karolinska

Läkarna på Karolinska Universitetssjukhuset ser vårdplatsbristen som sjukhusets mest akuta utmaning – och tre av fyra uppger att de sett patienter som lidit skada på grund av den. 

Under det senaste året har larmrapporterna om den pressade situationen för personalen på Karolinska universitetssjukhuset varit många. Och bilden som framkommer i den arbetsmiljöenkät som Karolinska universitetssjukhusets läkarförening genomfört är inte på något sätt ljusare.

Resultatet visar att vårdplatsbristen är den utmaning som absolut flest, drygt hälften av de svarande, rankar som Karolinska universitetssjukhusets största. Tre av fyra uppger dessutom att de känner till ”en eller flera patienter som lidit skada på grund av bristen på vårdplatser det senaste året”. Det är en markant ökning jämfört med 2015, då hälften av läkarna svarade ja på samma fråga.

En av fem rankar istället arbetsmiljöproblem (arbetsbelastning) som sjukhusets största utmaning. Enkäten visar att andelen läkare som upplever en ökad ångest och svår stress, långvarig psykisk belastning samt för hög jourbörda har ökat från 2015. Var fjärde läkare har ”övervägt eller sökt professionell hjälp på grund av stress” och 38 procent uppger att de eller en närstående noterat tecken på utbrändhet hos dem. 66 procent av läkarna överväger att byta arbetsgivare.

Resultatet visar också att nästan nio av tio läkare vill behålla den klinikstruktur som motsvarar de medicinska specialiteterna, medan endast sex procent svarade att de vill avskaffa klinikstrukturen, så att läkarna istället fördelas i enskilda patientflöden.

Läkarna uppger också att de har ett lågt förtroende för sjukhusdirektör och sjukhusledning, medan förtroendet för den närmaste chefen generellt sett är bra. En majoritet av läkarna uppger också att de inte har förtroende för sjukhusdirektören Melvin Samsom – där 59 procent av de 1 394 som svarande på frågan svarade nej, medan tre procent svarade ja.

– Då vi är mitt i vår förändringsresa så välkomnar vi läkarföreningens enkät för att se deras frågor och farhågor i detta. Vi vill fortsätta samtala om detta, för att sedan kunna ta ett bra nästa steg i vår förändring, säger Melvin Samsom, sjukhusdirektör, i ett pressmeddelande.

I samma pressmeddelande kommenterar även Anna-Karin Samuelson, HR-direktör, läkarföreningens arbetsmiljöenkät:

– Vi lyssnar på och tar in alla yrkesgruppers synpunkter. Mycket av det som framkommer i Läkarföreningens enkät är känt sedan tidigare samtal i organisationen. När vi tittar på resultaten i vår medarbetarundersökning, som täcker samtliga yrkesgrupper, så ser vi att trots stark förändring är det mycket som fungerar bra men också att mycket behöver förbättras. Vi är medvetna om att det finns mycket att fortsätta arbeta med.

Totalt har 1529 läkare svarat på enkäten – 18 procent är underläkare, 19 procent ST-läkare, 23 procent specialistläkare, 20 procent biträdande överläkare och 32 procent överläkare. 47 procent av samtliga svaranden har arbetar mer än tio år på Karolinska.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera