Nyhetsarkiv

Vårdplatsbrist och underbemanning högt spel med patienternas säkerhet

Lex Maria-anmälan 2013-11-20

Patient avled på vårdavdelning på grund av magblödning

En man i 70-årsåldern kommer till SUS från ett annat sjukhus, där han behandlats för magblödning. Under vårdtiden på intensivvårdsavdelningen uppstår blödningar, men blödningskällan kan inte hittas.

Efter en månad är patienten stabil nog att flyttas till vårdavdelning. Inga kontroller ordineras men på kvällen kontrolleras vitala parametrar som är normala förutom en hög andningsfrekvens.

Tidigt på morgonen tas nya kontroller, som är avvikande varför man kopplar syrgas. En timme senare blir patienten plötsligt försämrad och får hjärtstillestånd. Obduktionen visar på en stor blödning i magen. Händelsen är Lex Maria-anmäld på grund av bristande övervakning och åtgärder vid sviktande vitala funktioner. I anmälan sägs att utredningen visar på ett behov av intermediärvårdsplatser, som en övergång mellan intensivvård och vårdavdelning. Ingen ytterligare händelseanalys är gjord.Lex Maria-anmälan 2013-09-23

Patient fick hjärtstopp i väntan på IVA-plats

En svårt sjuk patient som sökt akuten vid Skånes universitetssjukhus i Lund var nära att dö i väntan på intensivvårds­plats. Mannen fick hjärtstopp men personalen lyckades återuppliva honom.

Därefter fick han en ledig plats på IVA. I Lex Maria-anmälan sägs att intensiv­vårdsplatser och intermediärvårdplatser utreds på sjukhuset.

Ingen ytterligare händelseanalys har gjorts.

Lex Maria-anmälan 2013-07-01

Akut sjuk kvinna fick för få kontroller

Den akut sjuka kvinnan skulle ha snabb behandling och täta kontroller. Trots detta fick hennes make larma när blodtrycket sjönk. Chefläkare Eva Ranklev Lex Maria-anmäler nu händelsen eftersom det fanns risk för allvarlig skada när kontrollrutinerna inte följdes. En bidragande orsak till detta var enligt anmälan att belastningen på akutmottagningen var mycket hög samtidigt som bemanningen var bristfällig och det saknades tillgängliga vårdplatser.

Det pågår enligt chefläkaren nu omfattande åtgärder för att såväl frigöra vårdplatser som att förbättra bemanningen på akutmottagningen.

Lex Maria-anmälan 2013-03-04

Bristande övervakning Lex Maria-anmäls

Skånes universitetssjukhus Lex Maria­ anmäler att en patient vårdades på akutmottagningen i Lund utan tillräcklig övervakning.
En hjärtsjuk kvinna i 75-årsåldern kom till akuten i slutet av december. Hon bedömdes inte vara livshotande dålig. Efter tre timmar när sjuksköterskan tittar till patienten är allt som det ska. En dryg halvtimme senare upptäcks patienten liggande på golvet utan sin syrgas och vätska.

Efter tillförsel av vätska och behandling med antibiotika mot lunginflammation förbättras patienten. Patienten har senare skrivits ut från sjukhuset utan bestående men.

Akutklinikens internutredning visar att orsaken till den långa väntetiden och otillräckliga övervakningen är såväl brist på vårdplatser som adekvat vårdpersonal.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera