Nyhetsarkiv

Vårdplatsbrist ger jojo-effekt

Mathias Blom kunde konstatera att patienter som skrivs ut samtidigt som det är brist på vårplatser i större utsträckning måste läggas in igen.

För få vårdplatser på ett sjukhus ökar risken för att patienter skrivs ut för tidigt. Det ökar i sin tur risken för att patienterna måste läggas in igen för att de blivit dåliga på nytt. Det visar en studie gjord vid Lunds universitet.

Studien har gjorts av Mathias Blom i samarbete med forskare vid Helsingborgs lasarett och Institutionen för kliniska vetenskaper vid Lunds universitet. I studien har man utgått från alla patienter som lagts in efter att ha besökt akuten i Helsingborg under 2011 och 2012 och skrivits ut under samma period. Tidpunkten för utskrivningarna har jämförts med antalet tillgängliga vårdplatser vid samma tidpunkt. Det framträdde då en klar skillnad mellan de utskrivningar som gjorts när det fanns gott om vårdplatser och de som gjorts när det var ont om platser.

När beläggningen var under 95 procent var det under 9 procent av de utskrivna patienterna som behövde skrivas in på nytt under den närmaste månaden. Var beläggningen över 100 procent fick över 10 procent av de utskrivna patienterna läggas in på nytt.

Studiens resultat bekräftar något som många läkare redan känner till, menar Mathias Blom.

– När jag redogjort för studien för kollegor på olika håll, så är det ingen som blivit förvånad. Man har haft detta på känn, men saknat tydliga siffror att peka på, säger Mathias Blom i ett pressmeddelande.

Skillnaden mellan 9 och 10 procent är inte så liten som den verkar. Studien omfattar nära 33000 besök på akutmottagningen.

Mathias Blom misstänker också att överfulla vårdavdelningar paradoxalt nog kan ge längre vårdtider. Vilket är något han gärna skulle forska mer i i framtiden.

– Då behandlar utredarna av tidsskäl i första hand de patienter som är sämst samt de patienter vars tillstånd är okomplicerade och lätta att åtgärda. Patienter som inte är så dåliga, men kräver en mer komplicerad utredning, får vänta. De kan få ligga kvar på sjukhuset onödigt länge bara för att man inte haft tillräckligt med tid för dem, tror han.

Däremot påpekar han att värdet av en väl fungerande hemsjukvård är säkert belagd. Den kan minska risken för att patienter som lämnat sjukhuset ganska snart måste återvända.

– Om det finns rörliga hemsjukvårdsteam, så kan man koppla ihop patienten med ett sådant team redan vid utskrivningen. Då kan patienten få hjälp i hemmet om han eller hon skulle bli dålig igen, och måste inte söka sig tillbaka till akuten, säger Mathias Blom.

Studien har publicerats i BMC Emergency Medicine. 

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera