Nyhetsarkiv

Vårdpersonal bildar nytt parti för att rädda akutsjukhusen

Framtiden för akutsjukhusen i Jönköpings län är hotad, enligt sjukvårdspersonal, som nu har bildat ett nytt parti för att föra vården mot vad de anser vara rätt riktning. Partiet har goda chanser att komma in i regionfullmäktige, enligt Martin Nedergaard- Hansen, ortoped vid Höglandssjukhuset.

För att Jönköpings län även i framtiden ska ha tre akutsjukhus- Höglandssjukhuset, Värnamo sjukhus och Länssjukhuset Ryhov- räcker det inte att som politiker vara välvillig till detta. Man måste också aktivt fatta de politiska beslut som krävs. Det anser företrädarna bakom det nya partiet ”Bevara akutsjukhusen”, som startats inför höstens regionval.

Bit för bit flyttar man den centrala verksamhet som behövs för att kunna driva akutsjukvård från de lokala sjukhusen i Eksjö och Värnamo till Länssjukhuset Ryhov i Jönköping, menar Martin Nedergaard-Hansen, ST-läkare och ortoped vid Höglandssjukhuset i Eksjö. Han är även ordförande för den ideella förening som i höstas blev startskottet för det nya partiet.

– Delar av kärlkirurgin, gastro och urologi har man flyttat till Jönköping. Detta trots att man satsat på en hybridsal i Eksjö för kärlkirurgi och annan vård som kan kräva detta. Men sedan har man inte använt sig av de resurserna, trots att personal finns, säger Martin Nedergaard-Hansen till Sjukhusläkaren.

Felet är att politiker ofta tror att allt blir bättre av sig självt bara man centraliserar vården, anser han.

– Men man måste se konsekvenserna av vad man gör. Som att ett tätt samarbetet mellan kärlkirurger och ortopeder kan försämras om patient eller läkare måste flytta sig sex-sju mil för bedömning. Visst kan man ha telefonkontakt, men detta påverkar ändå bedömningen, säger Martin Nedergaard-Hansen.

Ett tätt samarbete mellan kärlkirurger och ortopeder kan försämras om en patient måste flytta sig sju mil för bedömning Martin Nedergaard-Hansen, ortoped, Höglandssjukhuset i Eksjö.

Vid Höglandssjukhuset i Eksjö och Värnamo sjukhus har man dragit ned på verksamheten så att man med nöd och näppe kan upprätthålla en akutkirugi, menar han.

Det nya partiet som nu vill slå vakt om denna akutsjukvård består till största del av sjukvårdspersonal, och säger sig vara ett ”hur”-parti; I stället för att ge enskilda löften eller stå för en ideologi säger man sig fokusera på hur önskvärda mål ska uppnås.

Hur många medlemmar partiet har kan Martin Nedergaard-Hansen ännu inte uppge, men de har omkring 500 följare på Facebook. Och sympatisörerna kommer inte bara från det egna Höglandssjukhuset, utan även från Värnamo och Jönköping.

– Även besluten om vården i Jönköping fattas på lösa grunder, säger han.

Partiets utgångspunkt är att politiker inte bör flytta en enskild del av en verksamhet utan att analysera konsekvenserna för resten. Politiker bör också innan de fattar enskilda beslut om vården förankra dessa genom en dialog med berörd vårdpersonal och verksamhet, tycker partiet.

– På riksplanet sker remissrundor för politiska beslut. Så borde de förankras även i landsting och regioner, säger Martin Nedergaard- Hansen, som menar att det krävs mer evidens och kunskap från vårdpersonal inom den politiska styrningen.

Riskerar inte det att bli omständligt, att förankra varje politiskt beslut hos vårdpersonalen?

– Det är fel att påstå att det blir bättre om man ror snabbt åt fel håll än att ro långsamt åt rätt håll, säger Martin Nedergaard-Hansen, som uppger att han förgäves på egen hand har försökt engagera sig och påverka landstingspolitikerna i frågor som rör vården.

Men nu är han inte ensam. Och det är inte bara sjukvårdspersonal utan människor i allmänhet som också engagerar sig i och berörs av dessa frågor, menar Martin Nedergaard-Hansen.

Det är inte bättre att ro snabbt åt fel håll än att ro långsamt åt rätt håll Martin Nedergaard-Hansen, ST-läkare och ortoped.

För att komma in i regionfullmäktige behöver partiet omkring 7000-8000 röster och enligt Martin Nedergaard-Hansen är chanserna goda.

Och att partiet skulle vara ett enfrågeparti tillbakavisar han bestämt.

De frågor partiet driver; att vårdpersonal ska ha inverkan i politiska beslut och patienter ha akutvård inom rimligt avstånd, berör hela vården, menar han.

– Det handlar om att vi vill få politiskt gehör för den kunskap vi har, hur beslut ska fattas med ökad transparens och hela vården drivas mot rätt riktning, säger han.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-05

Beläggningsgrader – överfullt på många kliniker år efter år / Informationsdriven vård i Halland / Offentlig vård möter privat aktör / Krönika: Hårdare klimat får tystnaden att växa / Pensionen – vad innebär förändringar i avtalet? / Hallå Där – Professor Ann Hellström

Prenumerera