Nyhetsarkiv

Värdighetsgarantin – rökridå eller vårdetiskt lyft?

Diskussionen gällde regeringens proposition i mars om en nationell värdegrund i äldreomsorgen, som presenterades av Henrik Kjellberg, politiskt sakkunnig på socialdepartementet.

– Allt är inte resursfrågor. Vi måste också skapa etisk reflexion i värdegrundsfrågor och sätta fokus på att få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande, sa han.

Annika Ström Melin, ledarskribent på Dagens Nyheter, var starkt kritisk:
– Jag ryser när jag ser framför mig konferenser där man ska sitta och definiera vad välbefinnande är. Jag vill inte ha någon nationell värdegrund överhuvudtaget. Det är något fluffigt, en rökridå som riskerar underminera rättighetslagstiftningen.

Hon fick stöd av läkaren Stavros Constantakis i publiken:
– Jag ser värdegrundsfrågan som en undanmanöver som döljer behovet av strukturella förändringar i vården och omsorgen av äldre.

Det enda debattörerna verkade kunna enas om var att behovet av nytänkande är som störst för de mest vårdkrävande, ofta multisjuka, äldre.

Där bjöd Äldrelivsdagen på ett gott exempel – Handengeriatriken, som byggt upp ett äldreteam för multisviktande äldre. De som ingick i gruppen hade minst fyra förväntade vårdtillfällen i slutenvården under 12 månader.

Vårdteamet skapade täta band mellan aktörerna i vårdkedjan och gav uppbackning i hemmet. Genom detta kunde antalet inläggningar på sjukhus reduceras kraftigt. För hela gruppen om cirka 15 multisjuka hade bara tre sjukhusinläggningar förekommit under ett år.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera