Nyhetsarkiv

”Vårdgarantin sätter de individuella vårdplanerna ur spel”

Läkarförbundet presenterade i dag rapporten ”Medicin med detsamma? Förslag till en rättvisare vårdgaranti – ett diskussionsunderlag”.

Rapporten innehåller sammanfattningar av djupintervjuer med 20 svenska läkare i olika delar av landet. Alla vittnar om undanträngningseffekter i kömiljardens spår. Som exempel nämns bland annat att hudcancerpatienter får vänta länge på efterkontroller, att diabetiker får vänta så länge på ögonbottenfotografering att synen hunnit försämras drastiskt och reumatiker som går länge med felaktig medicindos för att det inte finns tider för återbesök.

Läkarförbundet föreslår att dagens vårdgaranti ersätts av en bedömningsgaranti, det vill säga att patienter har rätt att få en bedömning av specialist inom en fastställd tidsram, och att patienten och läkaren därefter i dialog gör upp en individuell behandlingsplan.

Statssekreterare Karin Johansson ansåg att det saknas fakta om undanträngningseffekter till följd av vårdgarantin. Läkarförbundets intervjuundersökning klassade hon som ”anekdotisk kunskap”.

– Jag är en varm anhängare av vårdgarantin. Utifrån patienternas perspektiv är det en sanitetsåtgärd att slippa den otrygghet som lång väntan innebär. Bara det faktum att 100% av landstingen nu rapporterar in väntetider är fantastiskt. Men visst finns det saker som kan förbättras, till exempel väntetider på röntgenundersökningar som gör att patienter kan falla ur systemet. Jag är för en mer sammanhållen vårdgaranti.

Även Petra Otterblad, Socialstyrelsen, var positiv till vårdgarantin, men såg vissa nackdelar med systemet:

– Vi kan konstatera att de kortare väntetiderna kan ha åstadkommits på bekostnad av andra grupper. Kunskapen om vårdgarantin bör också förbättras så att personalen i vården kan vögleda patienterna på ett bättre sätt.

Johanna Hållén, PRO, delade synen på vårdgarantin som något positivt, men samtidigt har medlemmarna ofta erfarit problem med att få tid för återbesök och eftervård.

– Vi välkomnar en översyn av vårdgarantin.

Marie Wedin, ordförande i Sveriges läkarförbund, underströk att vårdgarantimodellen bör utvecklas för äldre med flera sjukdomar och för patienter med livslånga sjukdomar.

– Dagens vårdgaranti innebär att många patienter inte kan få återbesök och kontroller inom medicinskt motiverade tidsgränser, utifrån nationella riktlinjer och andra faktaunderlag. Äldre och svårt sjuka kan få stå tillbaka för relativt friska yngre personer, när resurserna inte räcker till prioriteras det som ska göras för att klara garantin och inte de patienter som har de största medicinska behoven.

Lars-Erik Holm, generaldirektör på Socialstyrelsen, frågade hur Läkarförbndets förslag till ny vårdgaranti skiljer sig från bestämmelsen om individuella vårdplaner, som redan finns i författningarna.

Marie Wedin svarade:

– Nu är det inte längre läkare som sätter upp återbesök utifrån vad som är medicinskt lämpligt utan allt fokus ligger på patientens första besök hos läkare.

Lars-Erik Holm replikerade:

– Så ni menar att vårdgarantin inte följer lagen?

Marie Wedin svarade:

– Ja, på många håll har vårdgarantin blivit ett logistikverktyg som satt prioriteringsverktygen ur spel.

Sammanfattning av Läkarförbundets rapport här.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-05

Fortbildning / arbetsmiljö / telemedicin / taligenkänning

Prenumerera