Nyhetsarkiv

Vårdgarantin säger inget om kvaliteten på vården

Anders Blomberg, verksamhetschef för kirurgkliniken, Falu lasarett:
– Det finns mycket som är bra med vårdgarantin. Vi tvingas reflektera över det vi gör och hur vi kan bli bättre.

Men vårdgarantin mäter ju bara det som vi inte har gjort, och inte det vi producerar.
Du kan ha en liten enhet med hög produktivitet som klarar att uppfylla vårdgarantin. Men för större enheter med många utmaningar och ett högre patienttryck är det mycket svårare att nå upp till målen. Vårdgarantin säger inget om kvalitet på den vård vi ger. Man borde ha andra mått än vad man har i vårdgarantin idag.

Anders Blomberg är även kritisk till själva begreppet kö. För patienterna är det inte själva kön som avgörande, utan väntetiden.

– Det kan ju vara en väldigt lång kö som vi ändå lyckas handlägga snabbt, då blir väntetiden kort. Men om vi har en kort kö som vi av olika skäl hanterar dåligt, då blir väntetiden lång. Jag skulle vilja att man slutar prata om kö och istället pratar om väntelista och väntetider.

Anders Blomberg upplever inte att vårdgarantin påverkat de medicinska bedömningarna och prioriteringarna. Men, menar han, om systemet kvarstår finns en överhängande risk att vissa patientgrupper nedprioriteras.

– Grundprincipen idag är ju att de som inte klarar vårdgarantin inte får några pengar, medan de som har förutsättningar och resurser får medel.

Systemet gynnar landsting med en relativt ung befolkning och bra tillgång till specialister. Jag skulle önska att man istället stimulerar enheter med hög kvalitet och produktivitet, och att även återbesök och omhändertagande av kroniskt sjuka tas med i mätningarna.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-05

Fortbildning / arbetsmiljö / telemedicin / taligenkänning

Prenumerera