Nyhetsarkiv

Vårdgarantin riskerar att slå hårt mot MS-sjuka

t – Med de nya reglerna tvingas vi prioritera nybesök. Den stora majoriteten av dessa har ett besök hos mig som specialist och får därefter fortsatt vård och behandling hos husläkaren. Under tiden blir våra långvarigt sjuka patienter lidande eftersom deras väntetider till återbesök ökar.

Väntetiderna är en särskilt kritisk faktor för MS-patienter som behöver regelbundna kontroller på grund av skov och andra förändringar i tillståndet som kräver anpassning av medicineringen.

– Själv har jag aldrig behövt avstå från behandling av ekonomiska skäl, men jag vet att läkare på andra sjukhus med snävare ramar tvingats skjuta upp behandlingar. I min verksamhet är det stora problemet i dag den strikta tillämpningen av vårdgarantin, vilket i praktiken innebär att vi måste prioritera patienter på andra grunder än rent medicinska.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2020-03

Hur kommer coronakrisen att påverka världen och sjukvården? Läkare experter och forskare ger sin syn på saken / Bill Gates förslag i talet från 2015 / Johan Giesecke: "Bill Gates underskattade de politiska svårigheterna" / Björn Olsen om beredskapen framtiden och vad som behöver göras / Intensivvårdsläkare berättar om månaderna som passerat / Debatt: "Coronakrisen – en möjlighet till framtida lärdomar?" / Krönika: "Det vi genomlever nu är resultatet av ett gigantiskt politiskt misslyckande"

Prenumerera