Nyhetsarkiv

Vårdgarantin riskerar att slå hårt mot MS-sjuka

t – Med de nya reglerna tvingas vi prioritera nybesök. Den stora majoriteten av dessa har ett besök hos mig som specialist och får därefter fortsatt vård och behandling hos husläkaren. Under tiden blir våra långvarigt sjuka patienter lidande eftersom deras väntetider till återbesök ökar.

Väntetiderna är en särskilt kritisk faktor för MS-patienter som behöver regelbundna kontroller på grund av skov och andra förändringar i tillståndet som kräver anpassning av medicineringen.

– Själv har jag aldrig behövt avstå från behandling av ekonomiska skäl, men jag vet att läkare på andra sjukhus med snävare ramar tvingats skjuta upp behandlingar. I min verksamhet är det stora problemet i dag den strikta tillämpningen av vårdgarantin, vilket i praktiken innebär att vi måste prioritera patienter på andra grunder än rent medicinska.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-06

Tema Klimat / Vad säger forskarna? / Vad gör regionerna? / Goda exempel och smarta lösningar / Krönikor / Stor enkät – Vad önskar du av 2023?

Prenumerera