Nyhetsarkiv

Vårdens väntetider allt längre

Allt färre landsting lyckas nå tillgänglighetsmålen på att 70 procent av patienterna ska få nybesök, respektive operation/åtgärd inom 60 dagar. Det rapporterar Dagens Nyheter som granskat statistik från SKL.

Jämfört med åren 2013 och 2014 har det nu skett en halvering av antalet landsting som klarar målen. I april i år nådde 9 landsting målen, i april 2013 var det 15 landsting som nådde målen och 2014 18 stycken.

Tillgänglighetsproblemen i vården var även stora för ett tiotal år sedan. Då inför den borgerliga regeringen den så kallade Kömiljarden som trädde i kraft 2009. Landsting som nådde målen kunde då dela på en dryg miljard kronor baserat på hur väl man nådde målen.

Den visade sig effektiv i rena siffror, men det fanns en undanträngningseffekt där vissa patientgrupper prioriterades framom andra. Folkhälso- sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström säger till DN att man följer utvecklingen med de förlängd vårdköerna noga, men att det inte blir tal om att införa en ny kömiljard.

”Den hade spelat ut den roll den eventuellt hade. Det viktigaste vi kan göra är att ta ett nationellt ansvar för vårdens kompetensförsörjning. Vi pratar både om att utbilda ny personal och att bättre använda personalens tid” säger han till DN.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera