Nyhetsarkiv

Vården missar viktiga förebyggande insatser

Vården missar ofta att erbjuda män som har sex med män provtagning för sexuellt överförda infektioner. Detta trots att gruppen är överrepresenterad både när det gäller hiv och andra sexuellt överförda sjukdomar som exempelvis gonorré.

Det råder också stor skillnad mellan storstäderna och övriga landet när det gäller vilken vård männen får. Det visar en rapport från Folkhälsomyndigheten.

Rapporten bygger på en undersökning där 2373 män som har sex med män svarat på frågor om sina erfarenheter av vården. Undersökningen visar på att hälso- och sjukvården missar en möjlighet till förebyggande vård i den här gruppen. Bland annat uppgav färre än hälften av männen att de erbjudits tester för andra sexuellt överförda infektionssjukdomar när de senast tog ett hiv-test.

– Vi tycker att det är särskilt oroande att personer som hivtestar sig på vårdcentraler inte uppfattar att de får några erbjudanden om ytterligare testning. Inte heller får de möjlighet till rådgivande samtal, säger Kristina Ingemarsdotter Persson i ett pressmeddelande.

Sexuell överföring av hiv mellan män står fortfarande för den största delen av rapporterade fall av hivöverföring i Sverige, även om antalet smittade minskar, enligt Folkhälsomyndighetens siffror. Andra typer av sexuellt överförda infektioner har däremot ökat under senare år, exempelvis har gonorréfallen tredubblats de senaste fem åren bland män som har sex med män.

Många av männen i undersökningen efterlyste också större kunskap hos vårdpersonalen om homo- bi- och transsexuella för att kunna ge ett bra bemötande.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2020-03

Hur kommer coronakrisen att påverka världen och sjukvården? Läkare experter och forskare ger sin syn på saken / Bill Gates förslag i talet från 2015 / Johan Giesecke: "Bill Gates underskattade de politiska svårigheterna" / Björn Olsen om beredskapen framtiden och vad som behöver göras / Intensivvårdsläkare berättar om månaderna som passerat / Debatt: "Coronakrisen – en möjlighet till framtida lärdomar?" / Krönika: "Det vi genomlever nu är resultatet av ett gigantiskt politiskt misslyckande"

Prenumerera