Nyhet

Vårdens lösningar del 2

I ännu en humoristisk krönika beskriver överläkaren Staffan Wahlin här bland annat hur chefer inom vården genom så kallade paraplykurser ska få lära sig teknikerna ignorera, förhala, bolla tillbaka, förskjuta i sidled eller i sista fall sabotera förslag som konsulter vill implementera i verksamheten. Allt för att lösa vårdens många problem.

Mer administration räddar vården

Efter att Kreativa Vårdplatsutredningen lämnat sitt slutbetänkande så valde utredningsgruppen att inte upplösas. I stället uppstod nya idéer i den utanför-boxen-kultur som utredningsgruppen odlat under sina sena sittningar. Vårdens lösningar del 2 avrapporteras härmed.

Den aktuella trenden att minska på administrativ överbyggnad i vården har utredningsgruppen identifierat som ett monumentalt feltänk. Gruppen har i eftertänksamma analyser i stället kommit fram till att vi behöver mer administration, nya ledningsstöd och nya möten. Tre helt nya verksamheter som inte producerar det minsta vård kommer att leda till stora besparingar, mer och bättre vård. Även i detta arbete kom utredningsgruppen fram till förslag på lokal, regional och nationell nivå. På lokal nivå behövs Paraplykurser, på högre nivå inrättas De Gamles Råd och så utbildar vi professionen i Influencing.

1.     Paraplykurser

Inspirationen kom från en lunch med en äldre hög chef. Över den panerade fisken filosoferade han kring det han såg som en av sina allra viktigaste uppgifter: att likt ett paraply skydda verksamheten från mycket av det som föll ner över hans bord från högre nivåer i organisationen. Han försökte titta kritiskt på det som avsändarna ansåg att vårdens medarbetare borde lägga tid på, samla information om eller skapa arbetsgrupper för.

Om han inte kunde se väsentligt mervärde i att verksamheten informerades eller rycktes bort från patientarbetet för att ägna tid åt saken, så ignorerade, förhalade eller styrde han undan nedfallet. Han fungerade som ett skyddande paraply över verksamheten. Klok man
Benämningarna administrativt nedfall eller administroplasma beskriver effekten av nederbörden från direktionsvåningen väl: medan nedfallet till en början omärkligt strålskadar kliniska verksamheten med partiell förlamning som följd, fungerar administroplasma som ett geggigt klister som försvårar välsmord rörlighet och snabba anpassningar efter verkligheten.

Tyvärr kan en minoritet av alla ambitiösa och fogliga chefer inom vården kallas gamla, kloka och erfarna. Få av dem identifierar intuitivt nedfall och plasma. Man får lära ut principerna för paraplytänk till dem som inte har en naturlig fallenhet. Vi skickar helt enkelt chefer på paraplykurser där de tränas i trestegsmetoden: se-identifiera-styr undan. När en käck administratör eller konsult har kommit på ett initiativ som genast måste ut i verksamheten för att förädlas i multiprofessionella grupparbeten osv, så ska den paraplycertifierade snabbt identifiera initiativet och med någon av de inlärda teknikerna ignorera, förhala, bolla tillbaka, förskjuta i sidled eller i sista fall sabotera.

Om vi kallar det hela för ”Umbrelling” så kanske konsultvärlden går i gång på idén. Även om kurserna ges i konsultfirmors blanka innerstadslokaler så torde kurskostnader snabbt hämtas igen när vinsten börjar synas; att vårdare i mindre utsträckning ägnar sig åt annat än patienter. En chef som tagit till sig kursmaterialet i Umbrelling väl lär sig att identifiera meningslös eller destruktiv administroplasma och har verktyg för att styra undan eller begrava verksamhetsmenliga initiativ.

2.     De gamles råd och Konsekvensråd

Här kommer vi till de sparade miljardernas nivå. Paraplykompetens har begränsningar. Stora satsningar och omorganisationer är svåra att försvara sig emot. Särskilt om de listigt introduceras stegvis och länge omgärdas av dunkla oklarheter, så som var fallet i Karolinskas överhalning för några år sedan. Landstingsrevisorernas kritiska rapport var retrospektiv och därmed post festum. Här måste man i stället arbeta prospektivt med förnuftsbaserade initiativ. Lösningen skrivs förstås mer administration. Men inte vilken som helst. Nya nivåer bör tillskapas: De Gamles Råd och Konsekvensråd.

Minns nyheten om hotande varslet av hundratals läkare och sköterskor häromåret. Det som gjorde störst intryck på utredningsgruppen var att det skulle tillsättas en utredning för att analysera potentiella konsekvenser av att sparka ut så många vårdverksamma medarbetare. Kaffe sattes i utredningsgruppens halsar. Aldrig förr har man hört talas om att konsekvenser analyseras innan man genomfört en förändring i vården. Alltid visioneras om vinster och fördelar, aldrig presenteras kritisk analys av möjliga negativa följder. Ingen har räknat på avstannad verksamhet eller vad det kostar att låta medarbetare ägna tusentals arbetstimmar åt genomförandet av konsulters skisserade visioner.

Tänk om man konsekvent skulle kräva konsekvensutredningar innan större förändringar påbörjas. Tänk om man skulle kräva att idéer först måste dras för personer som har varit med förr. Det finns så mycket organisatorisk erfarenhet och upparbetad klokskap, det finns bara inte alltid så mycket av den varan i unga dynamiska ledningsgrupper och i politikens flyktiga rum. Här kommer den gamle fiskätande chefen in. Kanske vill han avbryta pensionärens fria liv en stund och delta som ledamot i ett De Gamles Råd. Säkert vet han saker som: ”ungefär det där provades 2002 och det ledde till…”.  I rummet bredvid De Gamle placerar vi konsekvensutredarna. Alla sitter de förstås på direktionens våningsplan enligt samma princip som placerar specialisten nära entrén på akutmottagningen för att sortera och snabbt bedöma kvaliteten på de inkomna patienterna (initiativen).

Utredningsgruppen förutser att de nya administrativa funktionerna kommer att betala sig själva. Väldigt många gånger om. En tråkig biverkan av tänka-efter-före-analyser kan bli att skaparna av pigga men ogenomtänkta skrivbordsprodukter förlorar några karriärbyggande projekt. Då får devisen tänk nytt, tänk rätt appliceras. De pigga kreatörerna tvingas därmed motivera sin plats i vårdadministrationens kontorsvärld.

3.     Influencing-kurser

I brist på De Gamles Råd och konsekvensanalyser så har vårdprofessionerna själva grunnat över följderna av olika beslut som tagits i maktens korridorer. Det har pekats på faror och det har det ställts kritiska frågor. Med ganska magert resultat. I fallet Karolinska Universitetssjukhusets omorganisation försökte man snarast tysta kritiska röster. I professionen så kokar i efterförloppet stundom en lust att vråla ”vad var det vi sa?!”

Utredningsgruppen noterar att makten lyssnar när media talar. Kanske ses läkare som naiva och kverulerande partsintressen, kanske beror det på att man bara påverkas om den bredare väljarkåren börjar ha åsikter. Professionen måste acceptera och anpassa sig efter spelplanen. Om inte de högre sfärerna lyssnar på vanliga frekvenser så får man använda nya. Efter karakteristiskt framåtsyftande och lösningsfokuserad analys så föreslår utredningsgruppen en ny nivå i läkarnas specialistutbildning: influencing.

Under specialistutbildning går läkare en rad olika kurser. Om man har en bra arbetsgivare får man ibland också gå fortbildningskurser som specialist. Bra grejer om utredning, behandling, uppföljning och forskning. Men det saknas uppenbarligen något. I vårt, patienternas och skattebetalarnas intresse behöver vi lära oss att höras för att påverka. Organisatorisk empowerment av professionen! Vi byter helt enkelt ut lite medicinsk utbildning mot utbildning i influencing via sociala medier. På nya frekvenser i nya kanaler får man lära sig att skruva upp professionens röstvolym så att den når ända upp till direktionsvåningarna. Ytterligare en kurs i networking (även kallat nätverkande) möjliggör samverkan med De Gamles Råd och Konsekvensråden. Plötsligt nås potentiella synergieffekter och influencandet över de beslutande nivåernas värsta stolligheter är i gång.
Det återstår att se om optimisten eller realisten får rätt vad gäller drömmarna om förändrad syn på vad som är viktigast i vården – patientmötet eller administrativa överbyggnaden. Utredningsgruppens framtidsoptimistiska syn är att rätt administration underlättar patientmötet.

Ordf för Utredningsgruppen

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-04

Graviditetspenning / Journalsystem / Millenium / Faxar

Prenumerera