Nyhetsarkiv

”Vården blir bättre och billigare med tillräckliga resurser”

Mikaels historia belyser vikten av att specialister finns på alla sjukhus – och har tid för fortbildning, reflektion och ordentlig konsultation. Det menar Sjukhusläkarnas ordförande Karin Båtelson som själv är klinisk neurofysiolog på Sahlgrenska.

Karin Båtelson

–  Det måste finnas tid att kunna ta tillbaka patienten och få en kontinuitet. Det är oacceptabelt att vården ska skilja sig åt i olika delar av landet, säger hon och beskriver hur hon själv har upplevt att det arbetas aktivt för att hålla patienterna ifrån specialisterna eftersom de är så få.

– Man ändrar kriterierna för vilka som får komma till och inte efter att ha tittat på hur många neurologer man har och hur många tider man har att erbjuda. Det kan bli väldigt fel om det inte är förberett på andra sidan för primärvården blir inte per automatik bättre på att hantera neurologiska besvär bara för att vi inte tar emot de här patienterna. Det är klart att sådana här människoöden finns då.

I stället borde man få till ett bättre samarbete mellan primärvården och neurologerna inne på sjukhuset med möjlighet för allmänläkarna att ringa in och konsultera på ett smidigt sätt.

– Det kan inte fortsätta vara stuprör och vattentäta skott som gör att ingen tar hand om patienten under mellan­tiden. Någon måste ha ansvar.

För att inte fler patienter ska behöva vänta onödigt länge på sin diagnos är det också viktigt att rätt personer attraheras till kliniker med brist på specialister, menar Karin Båtelson. Kliniker som fungerar bra och är välförsörjda med neurologer måste utbilda fler specialister än det krävs för att täcka det egna behovet.

– Det behövs en översikt över hela landet. Kliniker kan inte bara låta sig styras av sin årsbudget utan måste ha en mycket längre och genomtänkt framförhållning. De goda utbildningsställena måste tas tillvara och sedan krävs det att det skapas goda arbetsmiljöer runt om i landet där läkare vill arbeta och vara kvar.

Hur jobbar Sjukhusläkarna med den här frågan?

– Vi strävar efter att belysa specialistbristen och poängtera att det är en enorm brist som kommer att fortsätta förvärras så länge tillgången på ST-platser styrs av enskilda kliniker och kortsiktiga budgetar. Samtidigt vill vi inte placera ut personer och tvinga dem att välja en viss specialitet – det kommer inte att fungera. I stället är det  viktigt att förbättra arbetsmiljön, skapa fler vårdplatser och minska jourbördan så att inte läkaryrket väljs bort eller färdiga specialister byter specialitet eller arbete helt och hållet. Som det är i dag får vi ett oerhört svinn av resurser. Vi missar, vi låter folk vänta och bli för sjuka, det görs undersökningar i onödan. Det är billigare för vården att ha tillräckligt med resurser.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera