Nyhetsarkiv

”Värdefullt med läkarföreningens arbetsmiljöenkät”

Medarbetarenkäter inom sjukvården tenderar att vara slätstrukna och på en så övergripande nivå att de tappar relevans för att få fram det som behöver förbättras. Därför är det värdefullt med sådana som gjorts både för och av medarbetare. Det menar Karin Båtelson, Sjukhusläkarna ordförande.

Ur resultatet av Karolinska universitetssjukhusets arbetsmiljöenkät träder en tydlig bild av en minst sagt pressad situation – och i centrum finns vårdplatsbristen och arbetsmiljöbrister som får 66 procent av de svarande läkarna att fundera på en ny arbetsgivare.

I en kommentar från sjukhusledningen väljer man dock att belysa organisationens ”förändringsresa” och vilken roll Karolinska universitetssjukhuset ska spela i ”Stockholms läns landstings framtidsplan för hälso- och sjukvården”.

Karin Båtelson, Sjukhusläkarnas ordförande, ställer sig frågande till att sjukhuset går ut med ett eget pressmeddelande som svar på läkarföreningens enkät – också att man väljer att inte kommenterar de resultat som är brännande heta.

–  Jag tycker att det är ett tecken på att ledningen inte har personalens öra. Det tyder på en bristfällig dialog och ett samarbetsklimat som man måste jobba på, säger hon.

Att lyssna på professionen anser hon borde vara en självklarhet och tycker att det medarbetares egna arbetsmiljöenkäter har en viktig roll att fylla – dels som en signal att man intresserar sig för verksamheten, dels som en möjlighet att peka på konkreta saker som behöver förbättras.

–  De vanliga medarbetarenkäterna är ofta så utslätade och på så övergripande nivå att de enbart är bra för att visa om man är jättenöjd med allting, men om konkreta förbättringspotentialer får man inte fram mycket. Dessutom är medarbetarenkäter ingen vetenskap, man måste följa trender och se förändringar. Enkäterna byts ofta ut och då kan man inte följa någonting. Det som är viktigt för Stockholm är ju att ha en dialog. Vårdplatskrisen måste lösas för patienternas skull och tänk om dessa läkare verkligen gör slag i saken och säger upp sig, säger hon.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera