Nyhetsarkiv

Vårdanalys föreslår primärvårdsreform med fokus på tre områden

Primärvården är basen i hälso-och sjukvården, trots det saknas de nödvändiga satsningar som skulle behövas för att uppnå en jämlik och patientcentrerad dito. Därför behövs en samlad primärvårdsreform med fokus på tre utvecklingsområden. Det konstaterar Vårdanalys i en ny rapport.

Varje år besöker nästan två tredjedelar av befolkningen primärvården minst en gång. De ojämlikheter som finns bottnar främst i geografiska skillnader och syns även i graden av förtroende för primärvården. Enligt rapporten får primärvården inte förutsättningar att vara patientcentrerad, effektiv, jämlik och förtroendeingivande.

Därför föreslår Vårdanalys att primärvården behöver stärkas för att ”bli den tydliga bas för svensk hälso- och sjukvård som den är ämnad att vara”. Detta, menar myndigheten, bör göras genom fokus på tre utvecklingsområden; ett förtydligande av uppdrag och funktion – där man borde utgå från att säkerställa en ökad och mer anpassad tillgänglighet till primärvården, ge mer förutsättningar att bistå patienten med samordning av vården samt erbjuda patienterna mer och anpassad kontinuitet. Också säkerställande av att det finns ändamålsenlig kompetens och resurser samt en stärkt utvecklingskraft med förutsättningar för lärande.

– Förmågan till utveckling och lärande måste bli ett utmärkande drag för primärvården. Det är en förutsättning för att primärvården bättre ska kunna anpassa sig efter befolkningens behov och förutsättningar, vilket kommer att krävas, säger Fredrik Lennartsson, generaldirektör på Vårdanalys i ett pressmeddelande.

Rapporten ”En primär angelägenhet” grundar sig i att regeringen gett Vårdanalys i uppdrag att genomföra en ”fördjupad analys av förutsättningarna för en jämlik, patientcentrerad och effektiv primärvård”.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera