Nyhetsarkiv

Varannan patient väntar mer än tre timmar på akuten

Det är fortsatt långa väntetider på landets akutmottagningar och en av anledningarna stavas överbeläggningar. En annan att det är läkare under utbildning som bemannar akutmottagningarna. Det framkommer i Socialstyrelsen färska rapport.

En av tio patienter vistas sju timmar eller mer på akuten. Och varannan väntar mer än tre timmar. Det konstaterar Socialstyrelsen, som i sin färska analys av orsaker till väntetider på landets akutmottagningar, också pekar på de anledningar som ligger bakom de långa väntetiderna. Bland annat nämns överbelagda vårdavdelningar, brister i arbetssätt samt att de läkare som bemannar akutmottagningarna är under utbildning.

– Bristen på platser blir ofta ett akutmottagningsproblem, trots att det borde vara ett ansvar för hela sjukhuset, säger Socialstyrelsens utredare Sevim Barbasso Helmers i ett pressmeddelande.

Det skiljer sig också stort mellan landets olika akutmottagningar. Skillnaden i medianvistelsetid mellan den akutmottagning med längst tid och den med kortast är två timmar och 27 minuter.

I år är det första gången som väntetiderna redovisas med data som inrapporterats till patientregistret från respektive landsting och region – tidigare har rapporterna baserats på webbenkäter. Socialstyrelsen har gjort djupare analyser av orsakerna till väntetiderna vid akutmottagningarna i Malmö, Lund, Örebro, Varberg och Växjö.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera