COVID-19

”Våra arbetssätt ligger bakom att vi inte drabbats så hårt”

I vårdbolaget Tiohundra i Norrtälje kommer chefläkarens medicinska kompetens samtliga bolagets verksamheter till del, såväl sjukvården som äldreomsorgen. Susanne Bergenbrant Glas träffar regelbundet verksamhetscheferna från både vård och omsorg i bolagsledningen, vilket under coronakrisen har haft stor betydelse för kunskapsutbytet mellan verksamheterna.

– Vi har över 400 personer som bor på våra äldreboenden, och vi hade dödsfall de första veckorna. Men de personerna var smittade innan besöksförbudet på äldreboenden infördes. Sedan dess har vi haft få dödsfall i covid-19. Det kan så klart bero på olika anledningar, men jag ser ett samband med vårt sätt att arbeta. Våra arbetssätt ligger till stor del bakom att vi inte har drabbats så hårt.

Norrtälje kommun utmärker sig i Region Stockholm genom att ligga påtagligt lågt både i fråga om kumulativt antal avlidna per tio tusen invånare och smittade per tio tusen invånare, enligt siffror från Vårdgivarguiden.

– Den typen av siffror gör så klart att man får en tillfredställelse. Under pandemin har våra arbetssätt kommit till sin rätt på ett tydligt sätt, säger Susanne Bergenbrant Glas.

Norrtäljemodellen, som har fått stor uppmärksamhet såväl i Sverige som i andra länder, är en samverkan mellan Norrtälje kommun och Region Stockholm, och kännetecknas inte minst av sammanslagningen av sjukvård och omsorg i företaget Tiohundra. Fram till 2013 var verksamheterna indelade i divisioner, men vid mitten av 2010-talet togs divisionerna bort och en ny bolagsledning bildades. I den sitter alla verksamhetschefer från både sjukvård och omsorg, tillsammans med vd Peter Graf och chefläkare Susanne Bergenbrant Glas.

I samband med att det i januari blev tätare mellan rapporterna om det nya coronaviruset började Susanne Bergenbrant Glas, som har varit chefläkare sedan år 2014, att bevaka information om bland annat spridning, rekommendationer och regler i smittskyddslagen. Redan i andra veckan i mars, mer än två veckor före regeringens beslut, tog Tiohundra beslut om besöksförbud på äldreboenden.

– Vi bestämde i bolagsledningen att vi skulle införa besöksförbud på sjukhuset, och i samma veva kom frågan om äldreboendena upp. Det var självklart att vi skulle ha besöksförbud även där. Vi ställde in allt, även besök av frisörer, tandläkare och fotvård, för att undvika smittspridning. Som chefläkare har jag inget formellt mandat att ta sådana beslut, men vd och bolagsledning har tillit till min kunskap och lyssnar på mig.

En annan fråga gällde informationen till personalen på äldreboenden. Susanne Bergenbrant Glas lyfte i bolagsledningen att sjukvården måste gå in och stötta äldreomsorgen.

Jag var katalysatorn och motorn. Jag fungerar som ett kunskapsstöd och knyter ihop folk. Susanne Bergenbrant Glas, chefläkare

– Vi tog fasta på den kunskap som fanns. Sjuksköterskorna från sjukhuset gick sedan ut till de anställda i äldreomsorgen och höll utbildningar. Tack vare vår organisation kunde vi få ut information om skyddsutrustning och skyddsrutiner till medarbetarna på boendena på ett mer effektivt sätt än man hade möjlighet att göra i andra delar av regionen. Vilken skyddsutrustning behöver man? Hur använder man den på bästa sätt? Vilka symtom ska man vara vaksam på? Hur ska vi isolera äldre?

Om du skulle utveckla: Hur skulle du beskriva din roll i detta arbete?

– Jag var katalysatorn och motorn. Jag fungerar som ett kunskapsstöd och knyter ihop folk. Jag gör analyser och omvärldsbevakningar. Vad säger Folkhälsomyndigheten? Vad säger Socialstyrelsen? Hur ska vi tolka de nya direktiven? Sedan ser jag till att cheferna som har sina ansvarsområden, däribland för de äldre, får stöttning. I min roll är det viktigast att ge stöd till cheferna. De präglar kulturen neråt. Det är viktigt att vi har en bra kultur som gör att man vågar ta beslut.

Peter Graf, vd på Tiohundra, instämmer:

– Att ha tillgång till en läkare som kan tolka och sammanställa information om till exempel smittsamhet, skyddsutrustning och testning har varit enormt värdefullt för alla verksamheter, både inom vård och omsorg i Tiohundra. Verksamhetschefer inom alla områden har hela tiden kunnat rådgöra med chefläkaren, vilket har underlättat för att ta grundade beslut, säger han.

Det faktum att alla chefer träffas i bolagsledningen är en unik möjlighet att sprida information av medicinsk karaktär. Peter Graf, vd

– Det faktum att alla chefer träffas i bolagsledningen är en unik möjlighet att sprida information av medicinsk karaktär till cheferna som inte är medicinskt utbildade. De kan ställa frågor och utbyta kunskap om hur vi anpassar omsorgen för att öka den medicinska säkerheten både för brukare och medarbetare.

Tiohundra bemannar arbetet kopplat till äldreboenden och hemsjukvården med samma läkargrupp som medicin- och geriatrikklinikerna på Norrtälje sjukhus, och bolaget har geriatriker kopplade till sina boenden.

Både Susanne Bergenbrant Glas och Peter Graf säger att det nära samarbetet mellan medicin- och geriatrikklinikerna och äldreboendena har varit mycket värdefullt under pandemin.

– Läkarna får en bra överblick. Om en äldre person till exempel har feber kan ju olika frågor dyka upp. Kan vi hantera infektionen på äldreboendet med extra besök? Eller har patienten så allvarliga symptom att det kan handla om en blodförgiftning? Ska patienten vara kvar på boendet eller ska den tas in på sjukhuset? I och med att det är samma läkargrupp blir kunskapsöverföringen smidig och adekvat. Kunskapsdelen och erfarenheterna går på så sätt direkt till äldreboendena, säger Bergenbrant Glas.

I och med att äldrevården är särskilt drabbad i rådande situation, med höga dödstal bland äldre, har en debatt om chefläkare i kommunal vård och omsorg seglat upp.

Susanne Bergenbrant Glas sällar sig i skaran som vill att en chefläkarfunktion etableras inom kommunal vård och omsorg. Hon vill i likhet med Sjukhusläkarna se en nationell reglering med krav på medicinskt ansvariga läkare i den kommunala vården.

Mandat är viktigt, och det skulle man få om man formellt inrättar en chefläkarfunktion i den kommunala vården och omsorgen. Susanne Bergenbrant Glas, chefläkare

– Man behöver en rådgivare som har en formell roll. Annars blir det lätt att man har en läkargrupp som har yttersta ansvaret för hälso- och sjukvården på ett äldreboende, men man har en chef för omsorgsdelen som är socionom. Det gör att det lätt kan bli konflikter. Men det behövs också ett formellt mandat, säger hon.

– Jag har ju inte formellt ansvar över äldreomsorgen, juridiskt sett, men vi sitter i samma bolagsledning och jag känner att alla lyssnar på mig. Det skulle förvåna mig om någon av verksamhetscheferna skulle ta beslut som inte har stöd i ledningen. Men mandat är viktigt, och det skulle man få om man formellt inrättar en chefläkarfunktion i den kommunala vården och omsorgen.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2020-03

Hur kommer coronakrisen att påverka världen och sjukvården? Läkare experter och forskare ger sin syn på saken / Bill Gates förslag i talet från 2015 / Johan Giesecke: "Bill Gates underskattade de politiska svårigheterna" / Björn Olsen om beredskapen framtiden och vad som behöver göras / Intensivvårdsläkare berättar om månaderna som passerat / Debatt: "Coronakrisen – en möjlighet till framtida lärdomar?" / Krönika: "Det vi genomlever nu är resultatet av ett gigantiskt politiskt misslyckande"

Prenumerera