Nyhetsarkiv

Var med och fortbildningsranka ditt sjukhus

Syftet med fortbildningsrankningen är att bygga upp en system som liknar SYLF:s AT-rankning, det vill säga att det ska gå att jämföra fortbildningen på olika sjukhus.

– Vi hoppas att rankningen ska stimulera arbetsgivarna till att öronmärka pengar och skapa system för att se till att alla specialister får den fortbildning de behöver, säger Evita Zoucas, Sjukhusläkarnas representant i Läkarförbundets råd för utbildning och forskning (UFO).

Om fortbildningen får genomslag blir det alltså möjlighet för specialistläkare att väga in möjligheterna till fortbildning i val av arbetsplats, och för patienterna att välja den sjukhus eller privata mottagning där läkarna har bäst möjlighet att ta del av medicinska landvinningar.

Rankingen kommer att genomföras som en elektronisk enkät till Läkarförbundets samtliga medlemmar inom anestesi, barnmedicin, bild- och funktionsmedicin, internmedicin, kirurgi och psykiatri. Valet av specialiteter har gjorts med syfte att få specialiteter som finns representerade på en majoritet av sjukhusen. Specialiteten allmänmedicin kommer senare att rankas i en särskild undersökning.

Enkäten är kort och innehåller ett tiotal frågor, och Evita Zoucas uppmanar alla att svara.

– Vi behöver ha en bra svarsfrekvens för att rankingen ska få bra genomslag och bli trovärdig.

En förutsättning för att kunna vara med och svara på enkäten är, förutom att tillhöra någon av de utvalda sex specialiteterna, är att vara medlem i Läkarförbundet och ha rätt e-postadress i medlemsregistret. Medlemmar kan kontrollera sina e-postadresser i registret genom inloggning på följande länk, välj därefter ”Ändra dina uppgifter”.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera