Nyhetsarkiv

Var med i tävlingen ”Sveriges bästa sjukhusmat”

Lägg er i startgroparna för att tävla om utmärkelsen ”Sveriges bästa sjukhusmat”.

God, energirik mat som serveras på ett sätt som stimulerar aptiten är något som Sjukhusläkarna vill belöna. För en svårt sjuk patient kan maten ha avgörande betydelse för hur en sjukdom utvecklar sig och hur man klarar av att åldras. För andra patienter är det en positiv upplevelse som underlättar tillfrisknandet.

Juryn som ska utse ”Sveriges bästa sjukhusmat – till sista steget” har startat sitt arbete. Det första mötet skedde i mitten på februari vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Tävlingsregler, tidsplan och tävlingens utformning diskuterades av de namnkunniga jurymedlemmarna.

Spetskompetens

För att få in så många aspekter som möjligt på hur bra sjukhusmat ska vara har Sjukhusläkarna valt en jury med spetskompetens inom området, Tommy Cederholm, professor i klinisk nutrition och överläkare i geriatrik vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala, Maria Biörklund Helgesson, disputerad dietist vid Skånes Livsmedelsakademi, Michael Allerup Nielsen kökschef vid Universitetssjukhuset i Herlev strax utanför Köpenhamn i Danmark och Bengt von Zur-Mühlen, vice ordförande för Sjukhusläkarna och matintresserad överläkare i internmedicin och njursjukdomar vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala.

Projektledare är Helene Thornblad, kommunikatör hos Sjukhusläkarna.

Tävlingen riktar sig till alla Sveriges sjukhus och kommer troligen att delas upp i två klasser, en för stora sjukhus och en för mindre. En inbjudan kommer att skickas ut både till chefläkare och köksansvariga vid landets sjukhus.

Vid första jurymötet var alla överens om att sjukhusläkarna ska engageras i tävlingen, inte minst chefläkaren.

– Är sjukhusets läkare stolta över den mat som serveras är det ett tecken på god kvalitet och att man ser nutrition som en viktig del av behandlingen och har kontakt med dietist och den ansvarige för köket, sa Bengt von Zur-Mühlen.

Bra mat underlättar läkning

Tommy Cederholm framhöll vikten av att det inte enbart ska handla om god mat utan att man också måste ta hänsyn till att det handlar om svårt sjuka patienter som kan ha både svårt att äta och dessutom inte har någon matlust. Men han betonade att vällagad mat i trevlig miljö tyder på omtanke om patienterna.

– Bra mat gör att patienterna äter bättre vilket underlättar läkning och återhämtning. Måltiderna ska vara en positiv hållpunkt under vårdtiden. Bra sjukhusmat är ett allmänt kvalitetsmått på vården, konstaterar han.

Juryns danska medlem Michael Allerup Nielsen, prisbelönt kökschef vid Herlevs sjukhus, menar att det inte spelar någon roll om maten är god och näringsrik om patienterna inte äter den. Därför är alla aspekter kring måltiden viktiga, både miljön runt måltiden och att den behandlande doktorn visar intresse för vad patienten äter.

– I Danmark talar vi om att den bästa sjukhusmaten är den som också når de sista 30 centimetrarna fram till patientens mun, säger han.

Forskning i framkant

2011 etablerade Universitetssjukhuset i Herlev en forskningsenhet som har sin bas i centralköket. Här har man forskningsmässigt fokus på gastronomi, måltider och kunskapen om mat till patienter som ligger i riskzonen för undernäring. Sjukhuset har också fått den Gastronomiska Akademins pris för att man startade utvecklingen av sjukhusmaten.

Den mat som serveras vid Herlevs Sjukhus har det nordiska köket som grundstomme. Här finns också eget bageri och egen slaktare.

Helheten viktig

Dietisten Maria Biörklund Helgesson betonar också att alla aspekter på måltiden är viktiga. Det handlar om rummet där patienten intar sin måltid, hur det ser ut, om man äter tillsammans med andra och hur maten presenteras.

Mötet är en annan viktig del som hon betonar. Tillfrågas patienterna om vad de vill äta och när?

Mat och dryck är en tredje faktor. Hur ser patientens valmöjligheter ut? Finns buffé eller brickdukning? Hur ser rutinerna ut och vilka personalkategorier deltar i serveringen?

Alla dessa synpunkter från juryn kommer att resultera i ett frågeformulär, som man utlovar kommer att vara enkelt att besvar, men där man också kan göra egna kommentarer och bifoga bilder till.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2021-01

Prenumerera