Nyhetsarkiv

Vänliga chefer gallras bort på Nya Karolinska

Intelligenta chefer – men inte alltför vänliga. Samtliga chefer på Nya Karolinska rekryteras med hjälp av intelligens- och personlighetstest där egenskaper som vänlighet, värme och förmåga att samarbeta viktas mot intelligensen – och ger poängavdrag. En algoritm vars vetenskapliga grund nu ifrågasätts av flera läkare.

650 chefer ska rekryteras totalt till Nya Karolinska – och för att göra processen kort för de läkare och sjuksköterskor som inte passar i rollen har sjukhuset köpt in ett intelligens- och personlighetstest som poängsätter de sökande och fungerar som en första gallring. Men det som har upprört flera av de sökande läkarna som Sjukhusläkaren har pratat med är att de chefsämnen som visar sig vara alltför vänliga får minuspoäng i den algoritm som Assessio – företaget som sjukhuset har köpt in testerna av – använder.  Ett sätt att gallra kandidater som läkarna menar saknar vetenskaplig grund.

– Jag och flera av mina kollegor har reagerat på att sjukhuset köper in ett sånt här test och gör det obligatoriskt för alla sökande att genomgå det. Att intelligensen ska testas och positiva egenskaper som vänlighet ska ge minuspoäng och att man väljer att kalla det hela evidensbaserat känns oärligt när det inte finns några publicerade vetenskapliga studier som stödjer detta, säger en av läkarna som säger sig inte ens vilja söka en chefstjänst i den nya organisationen just på grund av rekryteringsförfarandet.

Flera av de kritiska läkarna har försökt efterforska  det vetenskapliga underlaget bakom algoritmen och en av dem har själv varit i kontakt med rekryteringsavdelningen på Karolinska och konsulten bakom intelligens- och personlighetstesten. Men när hon har bett om att få tal del av publicerade studier där de båda instrumenten i form av intelligenstest och personlighetstest har använts tillsammans för just chefstillsättningar har detta inte gått att visa upp. I ett mejlsvar till läkaren från Anders Sjöberg, konsulten som anlitats av Assessio för att ta fram testerna, skriver han bland annat: ”Vi har tyvärr inte gjort en studie med dessa två instrument tillsammans för just chefstillsättningar”

– Det de gör i det här rekryteringsförfarandet är att de döljer sig bakom jätteavancerade matematiska modeller som inte går att förstå ens av våra mer statistiskt bevandrade kollegor. När man tittar närmare på det hela och ber att få tal del av vetenskapen bakom denna ”evidensbaserade modell” finns det inget att visa upp, säger  en av läkarna som Sjukhusläkaren har varit i kontakt med som precis som sina kollegor inte vill framträda med namn i tidningen.

Anna Annerberg som är HR-chef på Karolinska universitetssjukhuset är den som ansvarar för rekryteringsprocessen på Nya Karolinska. Hon bekräftar att man använder sig av ett kombinerat personlighetstest och intelligenstest vid tillsättningen av chefsbefattningarna.

– Sjukhuset anser att tester ger en objektiv likabehandling av alla kandidater inför urvalet till en intervju. Vi ser att ett testförfarande kan vara ett stort stöd för oss i att identifiera potential för ledarskap och ett bra verktyg för att välja rätt person till rätt arbetsuppgift vilket ger en positiv påverkan på den gemensamma arbetsmiljön, säger hon.

När man tittar närmare på den matematiska modellen ser man att den viktar vänlighet/social stil som något mindre bra. Vad anser du om det?

Modellen viktar de olika faktorerna i förhållande till varandra grundat på studier. Social stil är lägre viktat i förhållande till de andra för att förutsäga sannolikheten att en viss person klarar ledarskapet bättre i jämförelse med andra.

Några av läkarna ifrågasätter hur pass vetenskapligt det är att använda sig av den här matematiska modellen som väger ihop testerna, de menar att konsulten bakom inte kan visa några studier där de använts vid chefstillsättning – hur ser du på den kritiken?

– Det finns stöd för att denna typ av process, att mekaniskt väga samman testresultaten. Den är bra jämfört med det traditionella sättet att tolka psykologiska test. Sjukhuset har tillsammans med leverantören varit helt öppna med de källor och underlag som använts för modellen.

Hur ser du på att några läkare har upplevt det som kränkande att behöva genomgå intelligenstest när man söker en ny tjänst?

– Vår målsättning med testerna är att ha bästa möjliga underlag i rekryteringen och det är olyckligt om det uppfattats på något annat sätt. Vi har en likabehandlingsprincip för samtliga sökanden oavsett yrkeskategori eller utbildning.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-05

Beläggningsgrader – överfullt på många kliniker år efter år / Informationsdriven vård i Halland / Offentlig vård möter privat aktör / Krönika: Hårdare klimat får tystnaden att växa / Pensionen – vad innebär förändringar i avtalet? / Hallå Där – Professor Ann Hellström

Prenumerera