Nyhetsarkiv

Våld och olyckor får nytt kvalitetsregister

Det nya registret är startklart och testkörs i september. Förebild har brittiska och amerikanska register varit och hjälp med klassifikationer av skador har man fått från Vägverket. Thomas Troëng, kärlkirurg i Karlskrona som bland annat varit med och byggt upp kärlregistret Svedvasc, tror mycket på Swe Trau och hoppas att landets samtliga 35 traumasjukhus ska finnas med vid starten i höst.

– Till skillnad från det gamla registret, där bara ett fåtal entusiaster var engagerade, blir det enklare att lämna uppgifter till Swe Trau och framförallt att snabbt få återkoppling, säger Thomas Troëng.
Han tror att användbarheten och möjligheten att snabbt kunna se sina resultat jämförda med resultaten från andra sjukhus ska öka intresset att delta.

Via traumaregistret ska det bli möjligt att kartlägga förekomsten av svåra skador och orsaken till dem. Det ska också göra det möjligt att värdera vården av skadorna och resultaten i form av invaliditet, överlevnad och också patientsäkerheten.

Registret fokuserar på slutenvårdsbehandling av traumapatienter och följer hela vårdkedjan för att man ska kunna se vad som fungerar bra och vad som inte gör det. Också omhändertagande på olyckplatsen och rehabilitering kommer att ingå.

Resultatmått och kvalitetsindikatorer ska redovisas öppet och tanken är att kvalitetsregistret ska kunna ligga till grund för klinisk forskning.

Traumafallen beskrivs av Thomas Troëng som skador och sjukdomar som inte har någon riktig hemvist i sjukvården, som andra patientgrupper.

– Det var också en anledning till att det var svårt att få det gamla traumaregistret att fungera. Men det vanligaste är att de här patienterna hamnar hos oss kirurger till slut, konstaterar han.

Två tredjedelar av gruppen traumapatienter är män och består i dag av cirka 40 procent fallskador och lika stor andel skadade i bilolyckor, resten handlar om slagsmål med knivskador, skottskador och andra mindre grupper av skador.

Swe Tru kommer att redovisas vid Kirurgveckan i Göteborg och Thomas Troëng hoppas på skarpt läge för registret i oktober.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera