Nyhetsarkiv

”Våga stänga ner gamla IT-system som inte fyller sin funktion”

Socialstyrelsens Anders Printz sammanfattade en ny undersökning från myndigheten, som utförts på sex universitetssjukhus. Den visar att det finns stora patientsäkerhetsproblem med patientjournalerna, framförallt på grund av driftsstörningar och läkemedelsmoduler som räknar fel.

– Vårdgivarna måste ta större ansvar för att sjukvården ska få fungerande system.

Regeringens utredare Johan Assarsson menade att det finns IT-lösningar på många av de problem vården brottas med i Sverige.

– Det finns ofta bättre lösningar där man inte behöver utgå från gamla system utan kan börja från början. Ibland kan jag bli lite avundsjuk på systemen i Baltikum och Spanien, som blivit bra just för att man inte behövt ta hänsyn till traditioner och gamla system. Det samma ser vi på e-hälsoområdet, som är ett nytt område i Sverige, med bra lösningar som 1177.se och ungdomsmottagningen på nätet.

Mikael Rolfs berättade om informationsöverflödet i dagens, ofta ostrukturerade, journaler.

– Det måste finnas fokus och struktur i journalerna. Det är än mer viktigt i dag när man talar om att även patienterna ska bidra med information i journalerna. Där är struktur en förutsättning för att det ska fungera, till exempel kan patienter själva mata in sina blodsockervärden. Man måste våga ”mörda” gamla system och ersätta med de fungerande lösningar som exempelvis finns i vissa hälsoföretag i USA.

Anders Printz från Socialstyrelsen tyckte att landstingen på vissa områden har för mycket att säga till om i dag.

– Grundstrukturen behöver bli mer lik i alla journalsystem. Men samtidigt behöver också landstingen ta mer eget ansvar – när det gäller IT-säkerheten.

Mona Boström, regeringens samordnare för kvalitetsregistren, underströk att problemen med IT-systemen egentligen inte bara är en fråga om teknik.

– Vi behöver utveckla nya sätt att arbeta inom sjukvården. Det problemet kan tekniken inte lösa åt oss.

Mikael Rolfs hade ett annat perspektiv:

– Vi arbetar i dag för att skapa bättre patientflöden, men vi har inga system som stödet det.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera