Nyhetsarkiv

”Våga göra forskningen till en politisk fråga”

Statssekreterare Karin Johansson inledde med att beskriva förberedelserna inför forskningspropositionen som ett gemensamt arbete som berör flera departement och som omges av enorma förväntningar.

– Vi har också nyligen sjösatt en stor satsning på kvalitetsregister som vi hoppas att industrin ska se värdet av.

Ylva Johansson (S), riksdagsledamot och tidigare socialminister, tyckte att det var dags att göra forskningen till en politisk stridsfråga:

– Vi behöver en blocköverenskommelse om en gemensam strategi mellan staten, industrin och sjukvårdshuvudmännen, för tio år framåt. Enbart politikerna kan klarlägga spelreglerna och definiera ansvaret för att tid och resurser inte bara avsätts för dagens patientnytta, utan även för framtidens patientnytta.

– Politik handlar om konflikt, och nu måste jag lyfta fram frågor där vi är oeniga. Regeringen har tagit strid med landstingen om vårdval, men inte om it-system. Man har tagit strid för låglöne- och lågstatusjobb men inte för högkvalificerade arbeten. Vad ska vi leva av i det här landet?

Anders W Jonsson, vice ordförande i Centerpartiet, replikerade snabbt:

– Man måste i politiken klara av att göra flera saker samtidigt. Hjälpa ungdomar till jobb och se till att Sverige återtar positionen som världsledande. Det går att göra både och.

De politiska representanterna fick frågan om hur de ser på förslaget om den nya forskningsfinansiären Svensk Behandlingsforskning. Ylva Johansson tyckte att förslaget var bra. Karin Johansson ställde sig positiv, men sa samtidigt att det finns frågetecken kring hur ALF-medlen ska samverka med den nya fonden. Även Anders W Jonsson yttrade sig i positiva ordalag, men framförde farhågor om uppsplittring av medel och risken för att det kan leda till oönskade tröskeleffekter.

En publikfråga om fördelningsprofil för forskningsmedel i den nya forskningspropositionen fick ett svar som kan tolkas mer som en elit- än som en breddsatsning.

– Pengarna måste gå till de sjukhus som har den allra bästa kliniska forskningen, annars räcker de inte. Det är lätt att säga att sjukvårdsproduktionen ska stå tillbaka för forskningen, men med de utmaningar vi har framför oss kommer produktionskraven snarare att öka. Men jag tycker att vi ska pröva att ett universitet och ett universitetssjukhus får gå samman, någonstans i Sverige för att öka möjligheterna till forskning, sa Anders W Jonsson.

Förre statsministern Ingvar Carlsson, nu utredare av life science i Västra Götaland, tyckte att forskningen förtjänar ett större politiskt utrymme:

– Vi måste våga göra en politisk fråga av forskningen, som man gjort i England. Där har man samlat ihop frågor från olika departement och utformat en konkret roadmap för långsiktigt arbete för forskning och innovation.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera