Nyhetsarkiv

Vaga besked från Karolinskas ledning imponerar inte

Ett väldigt vagt besked. Skyddsombudet Mikael Nilsson på akutkliniken på Karolinska Universitetssjukhuset  i Solna är inte imponerad av ledningens åtgärder för fler vårdplatser.

karolinska35 nya vårdplatser, nya rutiner för beslut om vårdplatsbehov och mer kirurgi som dagkirurgi. Ja, listan på de åtgärder som Karolinska Universitetssjukhuset vidtar för att få bukt med de långa väntetiderna på akuten var lång när den presenterades på tisdagseftermiddagen. Men skydds- och klinikombudet Mikael Nilsson på akutkliniken i Solna är inte imponerad av de åtgärder som ledningen har presenterat.

– Om man tittar på de här åtgärderna i pressmeddelandet så är det väldigt vagt. Hur exakt ska man öppna de här 35 vårdplaterna – inom befintlig budget, med befintlig personal eller ska man anställa fler? Och var ska de finnas? Där man har sett att de faktiskt behövs eller någon annanstans? säger Mikael Nilsson.

Om det är så att man skall öppna fler platser på en klinik- får kliniken då en budget för det eller inte? frågar sig Mikael Nilsson vidare och menar att det är sådana saker som avgör om det här är ett seriöst förslag eller inte.

– Jag är naturligtvis positiv till att problemen på akutmottagningen är uppmärksammade av ledningen men man kan inte lösa dem genom att skapa andra problem på andra avdelningar. Får de inte resurser så uppstår problem där också. Jag efterlyser en tydlighet.

Några saker i resonemanget från ledningen tycker han är extra bekymmersamt, berättar Mikael Nilsson.

– Det pratas om ”onödigt arbete”- att patienter ligger över natten i onödan och kan hanteras i dagvård. Man antyder att kollegorna inte gör sitt jobb idag och att man kan slimma organisationen ytterligare efter de senaste besparingarna. Jag riktar mig emot hela det här sättet att tänka.

Vårdplatsbristen har inte uppstått över en natt, mnear Mikael Nilsson. Den har funnits länge och är inte enbart ett problem för akutmottagningarna utan finns i flera olika verksamheter på sjukhuset.

– Vi behöver konkreta åtgärder som inte flyttar problem till övriga verksamheter. Internt slagsmål om resurser skapar inte goda förutsättningar för en jämlik och god vård. Exakt vilka behandlingar är det som kan skjutas på? Vad ska avgöra vilken klinik som måste skjuta på behandlingarna? Totalt sett är det hela mycket oklart. När är vi i ”balans”? Vad betyder ”i balans”?

LÄS MER: Karolinska universitetssjukhusets åtgärder för kortare väntetider på akuten

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-06

Tema Klimat / Vad säger forskarna? / Vad gör regionerna? / Goda exempel och smarta lösningar / Krönikor / Stor enkät – Vad önskar du av 2023?

Prenumerera