Nyhetsarkiv

Vad vill nya socialministern?

Nya socialministern Lena Hallengren (S) ser god tillgång till vård i hela landet som den viktigaste utmaningen att lösa för svensk sjukvård. Och för att nå dit pekar hon bland annat på kompetensförsörjningen.

Lena Hallengren (S) framhåller att sjukvården tar en relativt stor del i den överenskommelse som gjorts mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

– I januariavtalet pekar vi på ett antal olika reformer som vi vill genomföra. Bland annat handlar de om att få vård i tid och att motarbeta vårdköer, men också om kompetensförsörjningen, primärvården och fast läkarkontakt.

De största utmaningarna för svensk sjukvård är dock inte nya, menar hon.

– Det handlar om tryggheten, men också om just kompetensförsörjningen. Det hänger ju ihop – om människor över hela landet ska känna sig trygga i att de får den vård och omsorg de behöver, när de behöver den, måste vi se till att det finns rätt kompetens. Både genom att grundutbilda tillräckligt många, genom specialistutbildning av sjuksköterskor och att se till behovet av undersköterskor.

Bland annat nämner Lena Hallengren ett fungerande samarbete mellan kommuner och regioner som en av nycklarna till lösningen.

– Man ska inte riskera att hamna mellan stolarna. Som patient är man ganska ointresserad av vem som har ansvaret – man är intresserad av att faktiskt få den vård och omsorg som man behöver. Och det är samhällets skyldighet att se till att man får det, säger Lena Hallengren.

De ekonomiska problem som en del av landets regioner lever med löses inte enbart med ”mer pengar”, menar Lena Hallengren. Istället pekar hon på att det handlar om att ”skjuta till resurser på rätt sätt”.

Resurser är viktigt, det ska inte underskattas, men det räcker inte.

– Inför den kommande mandatperioden har vi varit tydliga med att det behövs ett resurstillskott till kommuner och landsting för just välfärden – det är nödvändigt både utifrån hur demografin och de utmaningar som finns ser ut, säger hon och fortsätter:

– Resurser är viktigt, det ska inte underskattas, men det räcker inte. Det krävs också reformer och en samsyn – och det är därför vi i den gemensamma reformagendan bland annat sätter fokus på väntetiderna.

Som ny socialminister säger Lena Hallengren att det känns som om det ”finns stora förväntningar på det samarbete som vi har inlett” och att ”vi har höga ambitioner när det gäller sjukvården”. Hon påpekar dock att man ”inte börjar på noll” och att Anna Nergårdhs utredning ”God och nära vård” ligger som en god grund för det vidare arbetet.

– Och jag vill också framhålla att det finns fantastiskt fina verksamheter och vård av oerhört hög klass i Sverige. Men vi vill bli ännu bättre och att man ska kunna lita på vården – det är vår absoluta målsättning.

Anna Sofia Dahl

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-05

Fortbildning / arbetsmiljö / telemedicin / taligenkänning

Prenumerera