Nyhetsarkiv

Vad säger lagen om att avskaffa klinikernas verksamhetschefer?

Ulf Fröberg, chefsjurist, på Medicinsk Rätt AB, menar att om vårdgivaren splittrar ledningsansvaret på så sätt att det samlade ledningsansvaret försvinner så är det svårt att se att det är förenligt med lagen och lagstiftarens och tillsynsmyndighetens mening.

Han menar också att lagstiftaren angivit den organisatoriska nivån på befattningen genom att framhålla att patienter och anhöriga ska kunna vända sig till verksamhetschefen (oavsett vad befattningen kallas) i frågor som rör verksamheten och att det de facto begränsar vårdgivarens möjligheter att organisera sin verksamhet.

Lena Hellewig, byrådirektör på Socialstyrelsens tillsynsenhet i Göteborg, säger att Socialstyrelsen inte i förväg kan förbjuda en organisation som vårdgivaren inrättar.
– Det är vårdgivaren som själv bestämmer vilka verksamhetsområden man vill ha. Man kan möjligen undra om det går att ha ett hur stor område som helst under sig, menar hon.

– Socalstyrelsen har gett ut allmänna råd där det står att: ”En verksamhetschefs ansvarsområde bör inte vara större än att patienter, anhöriga och personal rent faktiskt har möjlighet att vända sig till verksamhetschefen i olika frågor som rör verksamheten”.

Avsikten med lagen

I regeringens proposition som föregick den nya hälso-och sjukvårdslagen uttrycks syftet med befattningen verksamhetschef så här: ”För att hälso- och sjukvården skall kunna kontrolleras på ett effektivt sätt krävs det att ledningsfunktionen inom verksamheten är tydlig.

Det krävs såväl av patienter, anhöriga och personal som av tillsynsmyndighet att det finns en person, som dessa kan vända sig till rörande frågor kring verksamheten.

En verksamhetschef skall därför bl a ansvara för den löpande verksamheten och upprätthålla och bevaka att hälso- och sjukvårdsverksamheten tillgodoser hög patientsäkerhet, god kvalitet av vården och främjar kostnadseffektivitet inom det verksamhetsområde som bestämts.”
Hur lagen och Socialstyrelsens allmänna råd ska tolkas blir i många fall en bedömningsfråga.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera